Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wkraczać w dorosłość z dobrą i mądrą szkołą…
Kochane Dzieci
Kronika parafialna - Parafia św.Elżbiety
OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE
Kalendarium MAJ
MAJ - kalendarium
Pomagają innym...
Do radości wezwał nas Bóg
PR0R0CZY OBRAZ I WIZJA?
Uczniowie LO - Moje życie jest piękne
Okiem 40-latka
Moje spotkania z Janem Pawłem II
Blask szczęścia
Rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Sączu od XIII wieku do 1786 r. (15)
II Międzygminny Konkurs o Krajach Anglojęzycznych - zakończony
Zespół Szkół Zawodowych im. W. Orkana oczami...
Uczniowie LO - Warsztaty dla gimnazjalistów ZABAWA WIERSZEM
Uczniowie LO - Wywiad z Czesławem Siekierskim
Uczniowie LO - Wywiad z Jarosławem Kretem
Uczniowie LO - >Coraz mniej czytamy...< Rozmowa z Marią Sosin
Uczniowie LO - Poznać tajniki pracy dziennikarskiej
Marzenia spełniają się tym, którzy je mają
Festiwal Przygody i Podróży >Bonawentura<
Uczniowie LO - Jan Paweł II oczyma młodych
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta: Modlitwa powszechna
Pamiętaliśmy o 6. rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca
Uczestnikom pielgrzymki i tym, którzy pozostają
Obecność - wiersz Danuty Sułkowskiej
Niedziela Miłosierdzia Bożego dniem beatyfikacji Jana Pawła II
POWRÓCIŁ I ZAWSZE JUŻ BĘDZIE Z NAMI
Jan Paweł II i ja - korespondencja z Londynu
Watykańskie wspomnienia
Okładka

.
Wkraczać w dorosłość z dobrą i mądrą szkołą…
 
„Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła” - czyli taka, która „w atmosferze cierpliwej i spokojnej mądrości ukazuje dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę”.
.

.
    W starosądeckim krajobrazie, w tle z klasztorem Świętej Kingi, istnieje od ponad 100 lat dobra i mądra szkoła zwana popularnie „Leśnikiem” czy „Chemikiem”. Przy zabytkowej ulicy, niemalże w centrum miasta, wznosi się okazały budynek nie tylko najstarszej szkoły, ale i bogatej w tradycje i oferty edukacyjne.
    Od 1903 roku jej mury opuszczali przyszli nauczyciele, a kolejne lata powiększały rodzinę szkół, jaką dziś stanowi Zespół Szkół Zawodowych im. W. Orkana. Wśród przebogatej oferty edukacyjnej szkół starosądeckich, w naszej szkole gimnazjalista może zdobyć atrakcyjny zawód oraz przygotować się do dorosłego życia. Spośród tegorocznych możliwości można wybrać ciekawe i interesujące kierunki kształcenia:
 
            Technikum Ekonomiczne
- umożliwia zdobycie wiedzy o przedsiębiorstwach i gospodarowaniu w poszczególnych rodzajach działalności (produkcyjnej, handlowej, usługowej);
- zapewnia przygotowanie do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań w zakresie księgowości, finansów, administracji i usług;
- praktyki zawodowe (w klasie II i III) odbywają się w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, bankach.
 
            Technikum Leśne
- umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętego leśnictwa, ochrony zasobów leśnych oraz procesów technologicznych w leśnictwie;
- organizuje wyjazdy na „praktyki zawodowe” do Niemiec (w okolice Stuttgartu);
- umożliwia zdobycie kwalifikacji operatorów pilarek spalinowych (w kl. III);
- strojem obowiązującym uczniów jest mundur leśnika;
- nauka zawodu odbywa się na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz.
 
            Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
- przygotowuje do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w szeroko pojętej gastronomii (np. planowanie produkcji, zgodność produktów z przepisami kulinarnymi);
- uczy organizacji i obsługi imprez gastronomicznych oraz prowadzenia placówki gastronomicznej;
- praktyki będą się odbywać w zakładach żywienia zbiorowego (np. restauracje, kawiarnie, puby).
 
            Technikum Ochrony Środowiska
- umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska;
- szkolne laboratorium pozwala na prowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza, analizy wód i ścieków, skażenia gleby;
- prawo jazdy kategorii B + egzamin (za darmo) dla każdego ucznia (aktualne do 2014 roku);
- praktyki odbywają się w instytucjach związanych z ochroną środowiska (np. Inspektorat Ochrony Środowiska, stacje uzdatniania wody itp.).
 
            Technikum Obsługi Turystycznej
- zapewnia zdobycie umiejętności profesjonalnego przygotowania imprez turystycznych;
- uczy prowadzenia własnej działalności w zakresie usług turystycznych;
- praktyki będą się odbywać w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej oraz w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach turystycznych.
 
            Technikum Architektury Krajobrazu
- uczy technologii produkcji roślin ozdobnych;
- przygotowuje do zagospodarowania terenów zieleni oraz projektowania kompozycji roślinnych do wystroju wnętrz;
- praktyki odbywać się będą w specjalistycznych gospodarstwach szkółkarskich.
 
    Szkoła z bogatymi tradycjami, kultywującymi szkolną kindersztubę, zapewnia swoim wychowankom wszechstronny rozwój w optymalnych warunkach. Jasne, przestronne klasopracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt pozwalają zdobywać wykształcenie w zakresie ogólnym i zawodowym. Trzy pracownie informatyczne, liczne pracownie multimedialne, dwie skomputeryzowane biblioteki z dostępem do Internetu, doskonale wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu zapewniają świetne przygotowanie nie tylko do egzaminu maturalnego, ale także uzyskanie tytułu technika. ZSZ im. Orkana dysponuje najlepszą bazą sportową ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych: duża sala gimnastyczna, boiska do różnych gier zespołowych, kort tenisowy.
     Kompetentna i życzliwa kadra nauczycielska stawia sobie za zadanie nie tylko wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości i umiejętności, ale również stara się kształtować mądrych, tolerancyjnych, wrażliwych i uczciwych ludzi, którzy poradzą sobie w życiu.  Dobro i bezpieczeństwo wychowanków to także cel istotny w naszej szkole.
    Szkoła realizuje programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Aktywna Edukacja”, „Możemy więcej”, „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.  W ramach tych programów uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, kursach zawodowych oraz kursach prawa jazdy kategorii B i B+E. Dzięki kursom można zdobyć dodatkowe umiejętności, przydatne w przyszłości, ułatwiające znalezienie pracy, np. kurs brakarza umożliwia zdobycie umiejętności i samodzielnej oceny wpływu wad na jakość drewna, sprawne sortowanie na klasy jakościowe i właściwe posługiwanie się sprzętem brakarskim oraz pomiarowym. Kurs pilarza pozwala teoretycznie i praktycznie obsługiwać pilarkę spalinową oraz poprawnie pozyskiwać drewno. Kurs GIS - daje możliwość gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizowania danych geograficznych. Kurs AutoCAD - pozwala na dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) komputerowe wspomaganie projektowania, przydatne np. w pracy architektów. Organizowane są także bezpłatne wycieczki.
    Swoje zainteresowania można rozwijać w wielu dziedzinach, bo działają u nas między innymi Klub Górski „Rysy”, Liga Ochrony Przyrody, Zespół Sygnalistów Myśliwskich, Uczniowski Klub Sportowy, Wolontariat, kółka zainteresowań, itp.
    Uczniowie z dalszych okolic lub mający trudności z dojazdem mogą zamieszkać w Międzyszkolnym Internacie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
    Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa szkoły - wszystkich zainteresowanych naszych przyszłych uczniów i ich rodziców zapraszamy do jej odwiedzenia. Tam też są umieszczone niezbędne informacje związane z rekrutacją. Jej adres jest następujący: http://www.zsz1starysacz.pl/
 
Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele serdecznie zapraszają
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech