Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 5-6 (204-205) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydzień Papieski w gminnym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
Okładka
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
X Memoriał Piłki Siatkowej im.Jana Gryźlaka
Bezdomne psy w Starym Sączu mają schronisko
Turniej Bocci rozegrano w Barcicach
Spotkanie z Bractwem Rycerskim Kasztelanii Sądeckiej
MARIA MATKA CHRYSTUSA
Polskie majówki
ALE TO JUŻ BYŁO...
Rodzice pytają: Jak w rodzinie uaktualnić przysłowie: „Bez Boga ani do proga”
Kolejna placówka w Rodzinie Szkół Tischnerowskich
VIII Starosądeckie Dni ks.prof.Józefa Tischnera
Kapłańskie jubileusze obchodzili księża: Mieczysław Szabla i Tomasz Stachel
Wielki Jubileusz księdza prałata Alfreda Kurka
Ten, który nie bał się być świętym
W hołdzie Świętemu Patronowi
Wielka uroczystość i wielkie tłumy (korespondencja z Londynu)
Wiekopomne wydarzenie w dziejach Polski i współczesnego chrześcijaństwa
Pielgrzymka na uroczystość kanonizacji dwóch papieży - Jana Pawła II i Jana XXIII
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium

.
TYDZIEŃ PAPIESKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W STARYM SĄCZU OSIEDLE SŁONECZNE
 
„Chciałbym bardzo, aby nawet na chwilę,
nie zgasła radość na twarzach dzieci całego świata”
Jan Paweł II
 
   Z okazji kanonizacji, w dniach od 5.05.2014 do 9.05.2014 r. nauczycielki z przedszkola zintegrowały społeczność przedszkolną wokół postaci Świętego Jana Pawła II.
6 maja (wtorek) o godz. 10.00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego przedszkolaki, ubrane w stroje krakowskie lub galowe wraz z personelem przedszkola wzięły udział we mszy świętej - dziękczynnej z okazji kanonizacji. Wysłuchały kazania księdza proboszcza Janusza Ryby o życiu i rodzinie małego Karola. Swoim śpiewem i modlitwą oraz zaangażowaniem w czasie kazania dzieci wykazały się właściwą postawą.
  W ramach współpracy z Powiatowa i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, wszystkie grupy przedszkolne oglądały prezentację multimedialną „O tym, który nie bał się być świętym”, chętne dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Jan Paweł II - święty”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 13 maja 2014 roku w kinie „Sokół”. Dzieci naszego przedszkola zdobyły wyróżnienia oraz I miejsce rodzeństwo Wiktoria i Piotr Damasiewicz.
.

.
   Przedszkolaki wraz rodzicami układały krótkie wiersze o Papieżu, których prezentacja nastąpiła w dniu 9 maja (piątek) na Ołtarzu Papieskim. Był to niezapomniany dzień dla całej społeczności przedszkolnej: przejazd autokarem oraz spotkanie integracyjne. W trakcie pobytu na ołtarzu program artystyczny „W hołdzie Janowi Pawłowi II” oraz zwiedzanie muzeum papieskiego.
Nasz program artystyczny: wiersze i śpiew u stóp Ołtarza Papieskiego będzie dla nas niezatartym wspomnieniem. Miło wspominać spotkanie z nami, będę też turyści, którzy w tym czasie zwiedzali Ołtarz. Zatrzymywali się, włączali się w śpiew, zadawali pytania dzieciom i dorosłym, a na twarzach niektórych pojawiły się łzy.
    Ale nie jest to pierwsze i też ostatnie spotkanie przedszkolaków z Janem Pawłem II.
W roku szkolnym 2008/2009 Gminne Przedszkole w ramach Roku Przedszkolaka zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dzieci”.
16 czerwca 2009 roku wspólnie z PiMGBP im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Młodzieżowym Zespołem Ewangelizacyjnym „Pokolenie J.P. II” dzieci wzięły udział w spektaklu z okazji 10 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu pt. „Nie lękajcie się być świętymi”. 21 czerwca 2009 roku złożyły dar serca „List do Papieża”(rysunki przedstawiające Papieża) w czasie uroczystej mszy świętej z okazji 10-lecia pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu.
   11 maja 2011 roku w kinie „Sokół” - z okazji beatyfikacji Jana Pawła II przedszkolaki przedstawiły program artystyczny pt. „Jan Paweł II - Papież z Polski”. Program ten rozpoczął cykl uroczystości pt. „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Następne spotkanie z papieżem odbyło się 28 maja 2012 r., także w Kinie Sokół - „Jan Paweł II - Papież rodziny i życia”, trzecie - w dniu 20 czerwca 2013 r. nosiło tytuł „Błogosławiony Jan Paweł II - przyjaciel dzieci - apostoł miłości”.
    17 czerwca 2014 roku zapraszamy wszystkich chętnych do Kina Sokół na kolejne spotkanie przedszkolaków, tym razem już ze świętym Janem Pawłem II. Program artystyczny będzie nosił tytuł „Święty, uśmiechnięty Jan Paweł II”.
Izabela Citak
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech