Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 5-6 (204-205) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejna placówka w Rodzinie Szkół Tischnerowskich
Okładka
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
X Memoriał Piłki Siatkowej im.Jana Gryźlaka
Bezdomne psy w Starym Sączu mają schronisko
Turniej Bocci rozegrano w Barcicach
Spotkanie z Bractwem Rycerskim Kasztelanii Sądeckiej
MARIA MATKA CHRYSTUSA
Polskie majówki
ALE TO JUŻ BYŁO...
Rodzice pytają: Jak w rodzinie uaktualnić przysłowie: „Bez Boga ani do proga”
VIII Starosądeckie Dni ks.prof.Józefa Tischnera
Kapłańskie jubileusze obchodzili księża: Mieczysław Szabla i Tomasz Stachel
Wielki Jubileusz księdza prałata Alfreda Kurka
Tydzień Papieski w gminnym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
Ten, który nie bał się być świętym
W hołdzie Świętemu Patronowi
Wielka uroczystość i wielkie tłumy (korespondencja z Londynu)
Wiekopomne wydarzenie w dziejach Polski i współczesnego chrześcijaństwa
Pielgrzymka na uroczystość kanonizacji dwóch papieży - Jana Pawła II i Jana XXIII
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium

.
Kolejna placówka
w Rodzinie Szkół Tischnerowskich
 
    Zanim społeczność szkolna i zaproszeni goście zostali zaproszeni w mury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wszyscy zgromadzili się na Mszy św., której w kościele pw. św.Elżbiety przewodniczyli ks. bp Andrzej Jeż - ordynariusz diecezji tarnowskiej oraz ks.bp Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej. W czasie Eucharystii został poświęcony sztandar, ufundowany przez Starostwo Powiatowe, który potem uroczyście przekazano na ręce uczniów.
     Sala ZSP wypełniła się w środę (26 marca) niemal po brzegi. Obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy z województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego i gminy Stary Sącz, dyrektorzy szkół i placówek powiatowych oraz licznie reprezentowana rodzina Tischnerów. Przybyły także delegacje z kilkudziesięciu szkół noszących imię ks. profesora wraz z Kazimierzem Tischnerem - ojcem Rodziny Szkół Tischnerowskich. Wszystkich powitała Małgorzata Konstanty - dyrektor ZSP.
- „Na patrona szkoły wybraliśmy człowieka związanego z naszym regionem. Osobę, która daje nam możliwość oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzanych własnym życiem i postępowaniem. Ksiądz profesor Józef Tischner zawsze bronił godności i wolności człowieka, trwał przy tradycji kojarzonej z kulturą narodową i lokalną (…) Młodzież będzie mogła czerpać z niego całymi garściami” - czytamy w uzasadnieniu do wyboru kapłana na patrona placówki.
Akt nadania szkole im. ks. prof. Tischnera odczytał Wiesław Basta - przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, zaś sztandar na ręce dyrektor Małgorzaty Konstanty przekazał Jan Golonka - starosta powiatu nowosądeckiego. Potem trafił on do uczniów.
- Ta uroczystość wieńczy taki burzliwy okres, jaki przeżywała oświata starosądecka - mówił starosta. - Przed kilku laty, w związku z niżem demograficznym, Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła trudna, ale odważną decyzję, aby połączyć trzy szkoły funkcjonujące w Starym Sączu. Dzięki temu możemy lepiej patrzeć w przyszłość - dodał.
Wyboru patrona gratulował burmistrz Jacek Lelek.
- To wielki dzień dla waszej szkoły, ale i dla naszego miasta. Oto jeden z najwybitniejszych starosądeczan staje się patronem, wzorem do naśladowania, inspiracją do rozwoju dla kolejnych pokoleń uczniów - mówił. - Jestem zbudowany tym, że sami uczniowie zdecydowali o wyborze patrona. Jest to o tyle budujące, że osoba tak wymagająca, wydawać by się mogło, że dzisiejszej młodzieży już bardzo odległa, jest na tyle żywa, że staje się patronem.
     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych powstał z połączenia trzech placówek - Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu. Przyjmując imię ks.prof.Tischenra dołącza do zaszczytnego grona Rodziny Szkół Tischnerowskich, która liczy już 38 placówek. Imię ks. profesora nosi także starosądecka szkoła podstawowa.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech