Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 5-6 (204-205) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezdomne psy w Starym Sączu mają schronisko
Okładka
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
X Memoriał Piłki Siatkowej im.Jana Gryźlaka
Turniej Bocci rozegrano w Barcicach
Spotkanie z Bractwem Rycerskim Kasztelanii Sądeckiej
MARIA MATKA CHRYSTUSA
Polskie majówki
ALE TO JUŻ BYŁO...
Rodzice pytają: Jak w rodzinie uaktualnić przysłowie: „Bez Boga ani do proga”
Kolejna placówka w Rodzinie Szkół Tischnerowskich
VIII Starosądeckie Dni ks.prof.Józefa Tischnera
Kapłańskie jubileusze obchodzili księża: Mieczysław Szabla i Tomasz Stachel
Wielki Jubileusz księdza prałata Alfreda Kurka
Tydzień Papieski w gminnym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
Ten, który nie bał się być świętym
W hołdzie Świętemu Patronowi
Wielka uroczystość i wielkie tłumy (korespondencja z Londynu)
Wiekopomne wydarzenie w dziejach Polski i współczesnego chrześcijaństwa
Pielgrzymka na uroczystość kanonizacji dwóch papieży - Jana Pawła II i Jana XXIII
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium

.
Bezdomne psy w Starym Sączu mają schronisko
 
    Odwiedzając ciekawe miejsca w Starym Sączu, nie możemy ominąć Ośrodka Adopcyjnego - Schroniska dla zwierząt znajdującego się przy ul.Wielki Wygon na terenie oczyszczalni ścieków.
   Schronisko to powstało na mocy Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, która nakłada na samorządy obowiązek corocznego uchwalenia programu opieki nad zwierzętami. Program ten musi obejmować m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, poszukiwanie dla nich właścicieli, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej itp.
    Ośrodek Adopcyjny w Starym Sączu współpracuje w tym zakresie z Gminą Podegrodzie, która współfinansuje działalność schroniska w zależności od ilości przekazanych zwierząt. W roku 2014 Gmina Stary Sącz przeznaczyła na realizację programu 24500 zł, z czego finansowane są m.in.: odławianie, sterylizacja lub kastracja czy znakowanie i prowadzenie ewidencji zwierząt. Odpowiednio wyszkoleni pracownicy zajmują się: wyłapywaniem bezdomnych psów, prowadzeniem kwarantanny nowych zwierząt, opieką i pielęgnacją. Czworonogi mają przygotowane specjalne boksy i inne pomieszczenia, niezbędne do ich dalszego rozwoju, a także wybiegi, gdzie często są wyprowadzane.
    Ta ciężka praca na szczęście nie pozostaje tylko w rękach pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Z pomocą przychodzą wolontariusze, którzy z wielkim zaangażowaniem podejmują się wyprowadzania psów, sprzątania boksów i wybiegów, zabiegów pielęgnacyjnych, resocjalizacji i socjalizacji, a także pomocy przy prowadzeniu zbiórek żywności. Wolontariusze muszą jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad oraz o odpowiednim traktowaniu zwierząt.
  Nie zapominajmy, że schronisko przygotowuje psy do adopcji. Są one poddawane wszelkim badaniom, szczepieniom i zabiegom weterynaryjnym, dlatego bez żadnych obaw możemy przygarnąć z ośrodka czworonożnego „przyjaciela”. Ośrodek Adopcyjny znalazł już dom ponad 50 swoim podopiecznym.
     Pies to stworzenie nie tylko do przytulania, miejmy na uwadze, że wymaga on troskliwej opieki i wielu wyrzeczeń. W zamian za to domowy pupil pomoże Ci aktywnie spędzać czas, poprawić samopoczucie a także ostrzeże przed niebezpieczeństwem.
    Jeżeli mamy możliwości lokalowe i nieobojętny jest nam los bezdomnych psów, to wspomóżmy tę działalność starosądeckiego samorządu gminnego i zaadoptujmy czekające zwierzaki.
Beata Wastag
kl.2c, klasa dziennikarska LO w Starym Sączu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech