Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne im.Seweryna Udzieli w Starym Sączu
Okładka
Jak pisać książki? Warsztaty literackie z Grażyną Bąkiewicz
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Kochane Dzieci
Kalendarium - czerwiec
Czerwiec
Filia placówki opiekuńczo-wychowawczej powstala na os.Słonecznym
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie - Szkoła z tradycjami
Stowarzyszenie >Gniazdo< podejmuje kolejne inicjatywy
>Aby wasza praca była posługą<
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA - Przygotowanie darów
Cnota męstwa
Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej w Londynie
125 rocznica urodzin Ady Sari
GAUDE MATER POLONIA PROLE FECUNDA NOBILI...
Czerwiec - KALENDARIUM
Starosądecka pielgrzymka na uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II
Okiem 40-latka

.
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
Muzeum Regionalne im.Seweryna Udzieli
 
Szanowni Państwo!
 
   Od ponad 60 lat Towarzystwo Miłośników Starego Sącza konsekwentnie podejmuje działania o pozostawienie świadectw kultury materialnej dla obecnych i przyszłych pokoleń. W dziesiątym roku swej działalności Towarzystwo utworzyło w zabytkowym budynku „Dom na Dołkach” Muzeum Regionalne, gromadząc systematycznie eksponaty i dokumenty świadczące o bogatej historii Starego Sącza. Z roku na rok powiększano liczbę zbiorów i pamiątek oraz poszerzano bazę. Działalność Towarzystwa wpleciona jest trwale w historyczny pejzaż naszego miasta.
   Obecnie nasze Towarzystwo pragnie zadbać o godne utrwalenie pamięci o wybitnym starosądeczaninie ks. prof. Józefie Tischnerze- duszpasterzu i filozofie, którego osoba i nauka wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Idąc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, Zarząd Towarzystwa w dniu 8.04.2011 r. przyjął uchwałę o powołaniu do życia „Muzeum Księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu w organizacji” z siedzibą na piętrze „Domu na Dołkach”, gdzie znajdą miejsce zebrane już w znaczących ilościach pamiątki, zdjęcia i książki patrona muzeum.
    Zwracam się do wszystkich, którym postać i myśl ks.Tischnera nie są obojętne, o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia, gdyż wymaga ono wykonania remontu pomieszczeń i zakupu materiałów do urządzenia ekspozycji, prezentującej przesłanie duchowe ks.Profesora, pozostawione nam wszystkim w kazaniach starosądeckich.
    W tym celu Zarząd Towarzystwa wyemitował cegiełki na organizację muzeum, o nominałach: 5 zł., 10 zł., 20 zł., 50 zł. Cegiełki te są do nabycia w naszym Muzeum Regionalnym w Starym Sączu oraz u kolporterów - członków Zarządu naszego Towarzystwa.
    Niech to powstające muzeum będzie darem naszych serc. Wszyscy ofiarodawcy zostaną wpisani do Złotej Księgi Fundatorów powstającego muzeum, a za każdą wykupioną cegiełkę, już teraz składam serdecznie podziękowanie.
 
Przewodniczący Andrzej Długosz
.

.
33-340 Stary Sącz - Rynek 6, tel. (018) 446-00-94,
Konto: Bank Spółdzielczy Stary Sącz nr 70881600012001000020040001
e-mail: towarzystwostarysacz@poczta.fm
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech