Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 22 października 2020 Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron
Strona główna / Archiwum / Rok 2011 / 7-8 (170-171)
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laury zwycięstwa - >URODZINY U PATRONA<
KOLONIE SOPOT 2011
PODZIEL SIĘ OŁÓWKIEM
T E L E G R A M
KALENDARIUM - lipiec
KALENDARIUM - sierpień
Stary Sącz - dziękuje
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Dla Dzieci
Lipiec, sierpień - KALENDARIUM
Życzliwość
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Sączu od XIII wieku do 1786 r. (16)
Wspomnienie o Janinie Tischnerowej
Wyróżnieni reportażyści starosądeckiego LO
>Indyjska przygoda< w Londynie
Czas głoszenia na dachach czyli 5 Festiwal Piosenki Religijnej w Londynie
Polsko-węgierska przyjaźń z językiem angielskim w tle
Z działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA - Składanie darów
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA - Modlitwa nad darami
Czterdzieści lat posługi duszpasterskiej ks.pralata Alfreda Kurka
Złoty jubileusz kapłaństwa ks.Adama Plichty
Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II w Starym Sączu
Starosądeccy samorządowcy w >DNIU DZIĘKCZYNIENIA<
Śladami bł.Jana Pawła II - PIELGRZYMKA WDZIĘCZNOŚCI
Procesja Bożego Ciała - 23 czerwca 2011 r.
Małgorzata Kalicińska - kobieta pisząca
Starosądecki Klub Seniora prosi o uwagę
Tydzień Bibliotek obchodzony przez bibliotekę starosądecką
Zabawa i nauka z biblioteką w tle…
Powstaje muzeum ks.prof.Józefa Tischnera
LO w Starym Sączu organizatorem Dnia Dziecka
Dobra zabawa w Dniu Dziecka
>Inside< - niezwykły projekt artystyczny niepełnosprawnych i studentów
Festyn na osiedlu Słonecznym
Okładka

.
Laury zwycięstwa
KOLEJNA ODSŁONA „URODZIN U PATRONA”
 
    Miałam przyjemność po raz kolejny obejrzeć widowisko „Urodziny u Patrona”, przygotowane przez uczniów starosądeckiej podstawówki im.Ks.prof.Józefa Tischnera, tym razem wystawianego 19 maja 2011 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, w ramach rejonowych eliminacji VII Międzyszkolnego Przeglądu Szkolnej Twórczości Patriotycznej.
W sali im.Lucjana Lipińskiego nowosądeckiego budynku „Sokoła” swe programy przedstawiło pięć grup, wśród których, obok Starosądeczan, wystąpiły również zespoły: ze Szkoły Podstawowej nr 9 im.Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu w montażu słowno-muzycznym pt.: „Kocham Cię Polsko”; z Zespołu Szkół w Kobylance (z gminy Gorlice) z programem pt. „Przechodniu, powiedz Polsce”; z Gimnazjum w Grybowie ze spektaklem „Wzgórza wokół obwarowane, miasteczko ukochane” i ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie, którzy przedstawili „Legendy rdziostowskie”.
    Główną nagrodę tych eliminacji zdobyli uczniowie ze Starego Sącza za atrakcyjne i nowocześnie wyreżyserowane widowisko, które opowiadało o zasłużonych dla Grodu Świętej Kingi obywatelach, a jak podkreśliła przewodnicząca - jury Krystyna Mroczkowska - poziom wszystkich widowisk był wysoki.
.

.
Na widowni obecna była, zaproszona przez organizatorów, córka przedstawianego w widowisku pedagoga, poety i kompozytora Jana Joachima Czecha - Zofia Moszycka, która wręczyła nagrodę książkową młodemu aktorowi Aleksandrowi Hotlosiowi, grającemu jej ojca oraz niżej podpisana - żona wnuka Jana, noszącego imię „po dziadku”. Bardzo się nam podobał starosądecki występ, który komisja artystyczna w składzie: Krystyna Mroczkowska, Piotr Gryźlak i Stanisław Migacz, oceniła najwyżej. Nagrodą główną był udział w wojewódzkim finale przeglądu w Krakowie (13 czerwca). Dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu, wręczyła zespołom wicedyrektor Małgorzata Kalarus.
Oto nazwiska aktorów tej inscenizacji: Urszula Majda, Jan Rejowski, Maciej Trzciński, Maciej Jop, Kacper Bielak, Maciej Kurzeja, Kinga Kurowska, Aleksander Hotloś, Karol Nakielski, Wiktoria Obrzud, Krzysztof Pelc, Joanna Ćwik, Kinga Wierchomska, Natalia Karwala, Jakub Tkaczyk, Natalia Błaszczyk, Marta Kozak, Agata Jankowiak i Małgorzata Plata.
O genezę powstania tego widowiska poprosiłam p.Barbarę Trzop, która wraz z Anną Nalepą, również nauczycielką „tischnerowskiej podstawówki”, jest współautorką sztuki. „Przedstawienie zostało przygotowane na rocznicę urodzin ks. prof.Józefa Tischnera. Z tej okazji 12 marca br. odbył się zlot przedstawicieli około 30 „szkół tischnerowskich”. Pomocy technicznej przy zmontowaniu podkładu muzycznego udzielili: Wiesław Warcholak i Piotr Wandas.
Pomysł zrodził się kilka miesięcy wcześniej. Pomyślałyśmy, że naszego Patrona wszystkie szkoły noszące Jego imię już dobrze znają, więc należy stworzyć taki program, który „wypromowałby” sławnych starosądeczan: Adę Sari, Jana Joachima Czecha, Czesława Lenczowskiego, majora Kazimierza Kubalę, Ludwika Panczykowskiego, Józefa Tischnera, którzy zostaliby w pamięci naszych gości, a sam Patron byłby gospodarzem w opowiedzianej historii.
W kwietniu dostał się w nasze ręce regulamin VII Małopolskiego Przeglądu Szkolnej Twórczości Patriotycznej. Wysłaliśmy zgłoszenie słusznie myśląc, że rozsławianie osób związanych z regionem to też patriotyzm, tyle, że lokalny. 19 maja uczniowie odegrali swoje role w MCK „Sokół” w Nowym Sączu i ku naszemu zaskoczeniu zdobyliśmy główną nagrodę. Dostaliśmy możliwość udziału w Gali Finałowej, która odbyła się w Krakowie w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Młodzieży im.Dr Henryka Jordana - Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej w Krakowie
Koszty związane z przejazdem pokrył Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu.
.

.
Na miejscu czekał na nas p.Ludwik Czech, który chętnie rozmawiał z uczniami przed i po występie. Na wstępie przywitał nas uśmiechem i humorystycznym stwierdzeniem: „Chcę zobaczyć, jak obsmarowaliście mojego ojca”. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. To było miłe spotkanie”.
Sztuka została zaprezentowana również na koncercie charytatywnym „Studnia Janina”, który odbył się 25 maja starosądeckim kinie „Sokół”, będąc odpowiedzią na apel Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, uczestników tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w Ludźmierzu, nauczycieli Rodziny Szkół Tischnerowskich, którzy zaproponowali, aby uczcić pamięć niedawno zmarłej ś.p.Janiny Tischner, wspierając jednocześnie działania charytatywne. W związku z tym pojawiła się inicjatywa budowy studni w jednej z wiosek w Czadzie i nazwanie jej imieniem Janiny Tischner.
Akcje charytatywne w tym afrykańskim państwie koordynuje Zakon Braci Mniejszych Kapucynów i przy ich współudziale rozpoczęto zbiórkę funduszy na ten cel. Podczas wspomnianych rekolekcji udało się zebrać ok 1600 złotych. Zaproponowano również, aby resztę środków zebrać wśród pracowników, rodziców, uczniów i sympatyków szkół tischnerowskich. Całkowity koszt budowy studni to około 10 000 złotych.
Być może i tą droga uda się rozpropagować i wesprzeć tę szlachetną akcję, do której swym występem włączyli się młodzi ludzie o aktorskim zacięciu i wielkich sercach.
Pomyślności w działaniach niosących radość i pomoc bliźniemu!
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech