Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 24 listopada 2020 Emmy, Flory, Romana      "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie
Strona główna / Archiwum / Rok 2011 / 7-8 (170-171)
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II w Starym Sączu
KOLONIE SOPOT 2011
PODZIEL SIĘ OŁÓWKIEM
T E L E G R A M
KALENDARIUM - lipiec
KALENDARIUM - sierpień
Stary Sącz - dziękuje
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Dla Dzieci
Lipiec, sierpień - KALENDARIUM
Życzliwość
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Sączu od XIII wieku do 1786 r. (16)
Wspomnienie o Janinie Tischnerowej
Wyróżnieni reportażyści starosądeckiego LO
>Indyjska przygoda< w Londynie
Czas głoszenia na dachach czyli 5 Festiwal Piosenki Religijnej w Londynie
Polsko-węgierska przyjaźń z językiem angielskim w tle
Z działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA - Składanie darów
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA - Modlitwa nad darami
Czterdzieści lat posługi duszpasterskiej ks.pralata Alfreda Kurka
Złoty jubileusz kapłaństwa ks.Adama Plichty
Starosądeccy samorządowcy w >DNIU DZIĘKCZYNIENIA<
Śladami bł.Jana Pawła II - PIELGRZYMKA WDZIĘCZNOŚCI
Procesja Bożego Ciała - 23 czerwca 2011 r.
Małgorzata Kalicińska - kobieta pisząca
Starosądecki Klub Seniora prosi o uwagę
Tydzień Bibliotek obchodzony przez bibliotekę starosądecką
Zabawa i nauka z biblioteką w tle…
Laury zwycięstwa - >URODZINY U PATRONA<
Powstaje muzeum ks.prof.Józefa Tischnera
LO w Starym Sączu organizatorem Dnia Dziecka
Dobra zabawa w Dniu Dziecka
>Inside< - niezwykły projekt artystyczny niepełnosprawnych i studentów
Festyn na osiedlu Słonecznym
Okładka

.
Diecezjalne dziękczynienie
za beatyfikację Jana Pawła II w Starym Sączu
19 czerwca 2011 roku
.

.
    W niedzielę 19 czerwca kilka tysięcy osób wzięło udział w uroczystej Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Święto Rodzin było okazją do dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II oraz jubileusz 225-lecia diecezji tarnowskiej. Eucharystii przewodniczył ks. kard. Stanisław Ryłko - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Uczestniczyli w niej także bp Wiktor Skworc - ordynariusz diecezji tarnowskiej oraz biskupi pomocniczy: Andrzej Jeż, Wiesław Lechowicz oraz Władysław Bobowski.
Na rozpoczęcie Eucharystii zgromadzonych powitał bp Wiktor Skworc, który przypomniał, że apostolska posługa Jana Pawła II, to pisany życiem testament, do którego należy wracać: Więc wracamy do niego wiernie od dwunastu lat - zawsze w trzecią niedzielę czerwca, kiedy Kościół tarnowski obchodzi Dzień Rodziny. Wracamy niezależnie od tego czy świeci słońce czy pada deszcz, a przeważnie pada deszcz, tak jak to było 16 czerwca 1999 roku, kiedy tutaj był Jan Paweł II Wielki. Ordynariusz naszej diecezji zapewniał też, że przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu nadal będzie trwała modlitwa, teraz o kanonizację bł. Jana Pawła II, a dzięki powstałemu Domowi Pielgrzyma „Opoka” będzie to także miejsce poznawania osoby i nauki Papieża Polaka.
Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II było także świętem rodzin. Biskup Skworc mówił więc o konieczności objęcia rodziny ochroną prawną i zachęcał do wspólnotowej modlitwy rodzinnej. - Pamiętajcie, rodzina, która się wspólnie modli jest nie do pokonania. Ordynariusz diecezji tarnowskiej powiedział także, że zjawiskiem uderzającym w rodzinę jest bezrobocie oraz ubóstwo i dlatego: - upominamy się o pilne podwyższenie progu uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz powiązanie go z minimalnym wynagrodzeniem. Trzeba rozwiązań strukturalnych, systemowych, wtedy rodzina sobie poradzi i nie będzie potrzebowała od rządu, za pieniądze podatników, zapowiadanych a kłopotliwych „prezentów” choćby w postaci laptopów. Ksiądz Biskup wskazywał również na problem emigracji zarobkowej i przypomniał, że w polskim Sejmie złożono obywatelski projekt broniący życia od poczęcia. Wyraził przy tym nadzieję, że parlamentarzyści - tarnowscy i sądeccy - nie zlekceważą tego głosu.
Homilię wygłosił ks.kard.Stanisław Ryłko. - Małżeństwo i rodzina są najcenniejszym dobrem wspólnym każdego narodu i społeczeństwa. Przyszłość idzie przez rodzinę, także przyszłość naszej Ojczyzny. Trzeba więc strzec rodziny, bronić ją przed niebezpieczeństwami. Szczególnie należy dbać o ustanowienie praw mądrych, które szanują naturę małżeństwa i rodziny, które tych instytucji nie niszczą, a wspomagają. W tej dziedzinie nikomu nie wolno eksperymentować, pod wpływem mody czy doraźnych korzyści wyborczych, gdyż eksperymentuje się na żywej tkance narodu i społeczeństwa - powiedział gość z Watykanu. Kardynał wskazywał również, że małżonkowie chrześcijańscy powinni dawać czytelne świadectwo miłości wiernej, nierozerwalnej, miłości aż do końca i zachęcał rodziny do dawania świadectwa Ewangelii życia, poprzez angażowanie się w obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich przypomniał też, że bł.Jan Paweł II był apostołem Ewangelii rodziny. - Troska o małżeństwa i rodziny była jego pasterską pasją… Zachęcał wszystkich, by naprawdę kochać rodzinę.
Tuż po homilii dary ofiarne złożyli na Ołtarzu: przedstawiciele władz samorządowych Starego i Nowego Sącza - obraz Pana Jezusa Przemienionego, ozdobne naczynie do przechowywania relikwii oraz wydawnictwa książkowe o Starym Sączu i Ziemi Sądeckiej; członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji tarnowskiej - bochen chleba oraz ozdobny obrus; Górale pienińscy ze Szczawnicy - namalowany na szkle wizerunek anioła oraz oscypki; delegacja Akcji Katolickiej - kielich mszalny; Rycerstwo Niepokalanej - Ornat Maryjny; przedstawiciele Ruchu Światło Życie - Stułę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz teczkę formacyjna oazy Żywego Kościoła na rok 2011; delegaci Odnowy w Duchy Świętym - ornat z wizerunkiem bł.Jana Pawła II; przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - obraz bł.Karoliny Kózkówny; reprezentacja alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie - chleb i wino.
Ważnym punktem Mszy Świętej było przekazanie relikwii Jana Pawła II trzem parafiom, które budują kościoły pod wezwaniem Papieża Polaka. Otrzymały je świątynie w Rajbrocie, Nowym Sączu i Słopnicach, a także Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu i siostry Klaryski.
Podczas uroczystości Biskup tarnowski posłał też neoprezbiterów na pierwsze parafie. Wręczono także medale „Dei Regno Servire” - Służyć Królestwu Bożemu, sześciu rodzinom:
 
Maria i Józef Ślusarzowie z parafii św.Pawła Apostoła w Bochni - małżonkowie, którzy przez prawie 40 lata życia małżeńskiego dawali rozliczne dowody swego oddania Bogu i zaangażowania apostolskiego i społecznego. Z wielką ofiarnością uczestniczą w rekolekcjach ewangelizacyjnych Ruchu Światło-Życie oraz ożywiają działanie parafialnego oddziału SRK.
Maria i Józef Sumarowie z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza z Tarnowa - małżonkowie, odznaczający się żywą wiarą oraz czynnym uczestnictwem we wspieraniu rodzicielstwa zastępczego. Jako rodzice wychowali dwie swoje córki, a pełniąc funkcję pogotowia rodzinnego troskliwą opieką objęli trzynaścioro dzieci.
Dorota i Roman Twardowscy z parafii św.Jana Chrzciciela w Mikluszowicach - małżeństwo, które wychowało i otoczyło opieką dwie niepełnosprawne córki. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu rodziców mogły one brać czynny udział w duszpasterstwie osób niepełnosprawnych działającym w diecezji tarnowskiej.
Lucyna i Julian Połancarzowie z parafii św.Jana Chrzciciela w Mikluszowicach - rodzice, którzy od 30 lat opiekują się niepełnosprawnym synem. Czynią to z wielkim poświęceniem oraz wewnętrzną radością, dając świadectwo swej wiary.
Cecylia i Józef Pierzchałowie z parafii św.Michała Archanioła w Żeleźnikowej - małżeństwo to realizuje powołanie do rodzicielstwa przez adopcję trójki dzieci, które przyjęli pod dach swego domu i obdarzyli wielką miłością. Odznaczając się żywą wiarą z wielkim zaangażowaniem dbają o jej wzrost u swych dzieci.
Sabina i Krzysztof Krupowie z parafii św. Sebastiana ze Strzelec Wielkich - jako rodzice przyjęli sześcioro dzieci. W ich trosce o utrzymanie i wychowanie dzieci bardzo ważne miejsce zajmuje przekazanie żywego świadectwa wiary. Są osobami wrażliwymi na potrzeby bliźnich i wspólnoty parafialnej.
 
Po Mszy Świętej, na placu przy Ołtarzu Papieskim odbywał się tradycyjny festyn rodzinny, który mimo niesprzyjającej początkowo pogody zgromadził młodszych i starszych na wspólnej zabawie.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech