Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAŹDZIERNIK - kalendarium
Październik
Kalendarium - październik
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Wernisaż młodych starosądeczan
Odwiedziny spadkobierczyni
MIESIĄC RÓŻAŃCOWY
Wędrując papieskimi szlakami
Okiem 40-latka
SZLAKI PAPIESKIE - przewodniki
Komunikat Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Kolejne eksponaty dla Muzeum Regionalnego w Starym Sączu
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Sączu od XIII wieku do 1786 r. (18)
Opowiadanie - > Diamentowa zbroja <
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY - Nowy Sącz, 16.10.2011 r.
Ryterski piknik na zakończenie półkolonii
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA
PIELGRZYMOWANIE DO ŹRÓDEŁ WIARY
Zasłużony dla Starego Sącza - miłośnik kwiatów i zieleni
Obrazy igłą malowane - wernisaż prac Radosława Szarego
Historia powstania kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów na Okrąglicy
Starosądecki Jarmark Rzemiosła
Okładka

.
Październik miesiącem poświęconym Matce Bożej Różańcowej
    Za ojca modlitwy różańcowej uważa się św.Dominika. Według legendy, podczas jednej z jego wypraw, kiedy to zwalczał herezję albigensów, objawiła mu się Matka Boża i poleciła, aby zamiast głoszenia kazania odmawiał 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze nasz”. Od tamtej pory św. Dominik swoje nauki przeplatał modlitwą różańcową, w której rozważał ze słuchaczami treści głoszone w kazaniach. Ostateczny kształt tej modlitwy ustalono w XV wieku. Wówczas było to 150 „Zdrowaś Maryjo”, na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki przeplatane modlitwą „Ojcze nasz”.
Modlitwa różańcowa szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana, jako oręż przeciw wrogom wiary. Do rozpowszechnienia jej przyczyniła się także sama Maryja, kiedy w swoich objawieniach w Lourdes, Fatimie i Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.
Różaniec niezwykle ukochał Jan Paweł II. 7 listopada 1983 r. w Rzymie mówił: Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju.
Do odmawiania tej modlitwy, zachęca papież Benedykt XVI. W zeszłym roku - 6 października, podczas audiencji generalnej w Watykanie, zwracając się do Polaków mówił: Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas. Niech rozważanie życia Jezusa i Maryi będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy życia i przemiany serc.
 
14 październik - Dzień Edukacji Narodowej
    Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana do życia 14 października 1773 roku. To święto wszystkich pracowników edukacji i dlatego jest dniem wolnym od zajęć w szkole.
Myśląc o naszych nauczycielach, katechetach i wychowawcach, nie zapominajmy, że wkładają oni nie mały trud w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.
Józef Tischner, w swoisty dla siebie sposób wypowiadał się na temat filozofii wychowania: Mamy przed sobą dwie drogi wychowania do stania się człowiekiem. Jedna to droga sokratejska, która wiedzie przez myślenie. Druga to droga góralsko-heglowska, która wiedzie poprzez „chętke do strzylanio”. W pierwszym przypadku wychowawca jest jak lekarz-położnik, który pomaga przy porodzie. Kim jest w drugim przypadku? Powiem tylko tyle: nie jest nauczycielem przysposobienia wojskowego. Do tego dodam: czasem może stać się przeciwnikiem wychowanka, dzięki któremu wychowanek -raczej: niewolnik - może ćwiczyć celność strzału, odwagę i gotowość do poświęcenia życia. Tak, tak, wydaje się, że po zniesieniu pańszczyzny tylko nauczyciel pozostał uczniom, jako obiekt walki o wyzwolenie…
.

.
22 października - liturgiczne wspomnienie bł.Jana Pawła II
      Wspomnienie bł.Jana Pawła II przypada w rocznicę inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka. Tym samym jest to odejście od zwyczaju wspomnienia błogosławionych i świętych w dniu ich „narodzin dla nieba”. Jednak ze względu na to, że 2 kwietnia (dzień śmierci Jana Pawła II) mógłby zbiegać się z Wielkim Postem, a nawet Wielkim Tygodniem, za właściwą uznano datę 22 października. Data 16 października nie wchodziła w rachubę, gdyż tego dnia w Kościele obchodzi się wspomnienie św.Jadwigi Śląskiej.
 
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech