Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrystusowe przesłanie i caritasowa prośba - praktykowanie miłosierdzia
PAMIĘĆ O NICH TRWAĆ BĘDZIE
Poezja trudnej drogi
Grudzień w przyrodzie
Kalendarium - GRUDZIEŃ
XIII sesja Rady Miasta - pożegnanie burmistrza Mariana Cyconia
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
POAK i Klub Seniora z jesiennym pielgrzymowaniem
Szczęście
VII kwesta na storosądeckich cmentarzach
Biskup Wiktor Skworc metropolitą katowickim
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA
GRUDZIEŃ - kalendarium
WYSTĘP MŁODYCH STAROSĄDECZAN
Konkurs Papieski na starosądeckim >Osiedlu<
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - LAUREATEM KONKURSU
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Sączu od XIII wieku do 1786 r. (19)
Okładka

.

.
Chrystusowe przesłanie i caritasowa prośba
PRAKTYKOWANIE MIŁOSIERDZIA
 
                        „Miłosierdzie rzeźbi nam dusze
                        uczy bycia tak dobrym jak chleb,
                        nie tryumfów; pompatycznych wzruszeń,
                        ale służby godnej siedmiu nieb…”
 
    Znamy dobrze to przesłanie Jezusa przypomniane przez Kościół jako jedno z najważniejszych. Największe przykazanie miłości Boga z całego serca a bliźniego swego jak siebie samego Chrystus uczynił swoim własnym i wzbogacił nowym znaczeniem, gdyż utożsamiając się z braćmi, pragnął razem z nimi stać się przedmiotem miłości. Świadczą o tym słowa: coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”, a was po tym poznają wszyscy żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu.”
    Caritas wpisuje się czynnie w to dzieło miłości miłosiernej i w klimacie przedświątecznych przygotowań zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu podarunków od św.Mikołaja i paczek świątecznych. Nie tylko o pomoc materialną tu chodzi, ale ona jest najważniejsza, bo wielu ludziom niełatwo dzisiaj żyć.
            „Czasem trzeba bez słowa jednego
            dłoń na czyjejś położyć dłoni jak opłatek
            biały i czysty…. Wtedy właśnie przychodzi Chrystus”
 
    W Jego imię prosimy serdecznie o dary serca dla naszych podopiecznych. Mogą to być artykuły żywnościowe składane do koszy w kościołach, mogą to być także ofiary pieniężne przekazywane bezpośrednio na ręce siostry Eleonory - przewodniczącej Parafialnego Oddziału Caritas. Równocześnie prosimy o bardzo potrzebną lodówkę, pralkę automatyczną i meble kuchenne. Może komuś już niepotrzebne, będą dla biednych rodzin pięknym upominkiem gwiazdkowym. Kontakt jak zawsze: Siostry Służebniczki - ul.Jagiellońska telefon (18) 446 15 14.
    Starosądeczanie znani są ze swej ofiarności, więc już dzisiaj dziękujemy za każdą pomoc, bez której niemożliwa byłaby radość świątecznych paczek i odwiedzin św.Mikołaja w mieszkaniach starszych, samotnych i chorych ludzi.
„Bądźmy więc dobrzy” - jak uczy św.Paweł i czyńmy dobro, póki mamy czas, pamiętając przesłanie W.Szymborskiej, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”.
 
                        „A Ty Panie, patrz w nasze oczy
                        i ukazuj drogi Twojej miłości.
                        Patrz na nasze ręce, aby były pełne
                        Twojej dobroci.
                        Spraw, byśmy nieśli radość i nadzieję
                        tym, których spotkamy, dając świadectwo
                        naszej wierności - ”
                        a w wigilijny wieczór niech nie
                        będzie wśród nas ani samotnych,
                        ani smutnych -
 
prosi Zarząd POC w Starym Sączu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech