Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 2-3 (213-214) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pożegnaliśmy kapłana rodaka - księdza Mariana Kurnytę
„Jak nas widzą, tak o nas piszą”
ARKADIUSZ BORZĘCKI LAUREATEM - dzięki swej wytrwałości i pracy
Rok 2014 w Parafialnym Oddziale Caritas
9. Dni Księdza Józefa Tischnera - Stary Sącz, 15-18 marca 2015 r.
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny”
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Inauguracja obchodów 70-lecia starosądeckiej siatkówki
Sukces wolontariuszek ze starosądeckiego liceum
Nauka w LO im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu to inwestycja w przyszłość
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi” - podsumowanie projektu
Miasta partnerskie Stary Sącz i Lewocza w odsłonie teatrzyku integracyjnego
Promocja książki a zarazem pasji twórczych Anny Totoń
Zakolędował Stary Sącz
„CUD BOŻEGO NARODZENIA” - Jasełka w Skrudzinie
Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej I Klubu Seniora
Koło Grodzkie PTTK kolęduje u Sióstr Klarysek w Starym Sączu
Kolędnicy misyjni
Najważniejsze wydarzenia Roku 2014 w Starym Sączu
Uroczystość Zwiastowania
Luty - o gromnicy i soli św.Agaty
Kalendarium
Okładka

.
POŻEGNALIŚMY KAPŁANA RODAKA
- KSIĘDZA MARIANA KURNYTĘ
.

    Urodził się 3 sierpnia 1954 roku w Siekierczynie, jako syn Antoniego i Stanisławy z domu Król. Pochodził z parafii pw.św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1973 roku w Starym Sączu, wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w dniu 25 maja 1980 roku w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
    Jako wikariusz od 14 czerwca 1980 roku pracował w parafii pw. św.Jakuba w Tuchowie, a od 18 czerwca 1982 roku w parafii katedralnej w Tarnowie.
    W dniu 2 lipca 1986 roku podjął pracę duszpasterską w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, m.in.w Paryżu, Orleanie, Lisieux i Mulhouse. W dowód uznania za gorliwie pełnioną posługę kapłańską w dniu 25 marca 1995 roku otrzymał w odznaczenie Expositorium Canonicale.
    Zmarł w rodzinnych stronach 15 stycznia 2015 roku. Wyprowadzenie ciała śp.księdza Mariana do kościoła parafialnego św. Elżbiety w Starym Sączu miało miejsce w środę 21 stycznia o godz. 18.00. Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył ks.biskup pomocniczy Stanisław Salaterski, w obecności prawie 60 kapłanów. Kazanie wygłosił rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ksiądz infułat Stanisław Jeż.
    Podkreślając wielką pracowitość, życzliwość i aktywność, z żalem i wielką serdecznością żegnał Zmarłego współpracownika i przyjaciela, dziękując za jego życie i ofiarną posługę.
   Msza św. pogrzebowa sprawowana była w kościele parafialnym we czwartek 22 stycznia o godz 12.00 Przewodniczył jej ks.biskup ordynariusz diecezji kieleckiej ks.Jan Piotrowski, kolega rocznikowy, podobnie jak wygłaszający homilię ks.bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków w świecie. W uroczystości pogrzebowej wzięło udział ponad 120 kapłanów z kraju i zagranicy. Śp.ksiądz Marian, odprowadzony przez bardzo licznie towarzyszących mu wiernych parafii, spoczął na Nowym Cmentarzu w Starym Sączu.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech