Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 2-3 (213-214) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Dni Księdza Józefa Tischnera - Stary Sącz, 15-18 marca 2015 r.
„Jak nas widzą, tak o nas piszą”
ARKADIUSZ BORZĘCKI LAUREATEM - dzięki swej wytrwałości i pracy
Rok 2014 w Parafialnym Oddziale Caritas
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny”
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Inauguracja obchodów 70-lecia starosądeckiej siatkówki
Sukces wolontariuszek ze starosądeckiego liceum
Nauka w LO im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu to inwestycja w przyszłość
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi” - podsumowanie projektu
Miasta partnerskie Stary Sącz i Lewocza w odsłonie teatrzyku integracyjnego
Promocja książki a zarazem pasji twórczych Anny Totoń
Zakolędował Stary Sącz
„CUD BOŻEGO NARODZENIA” - Jasełka w Skrudzinie
Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej I Klubu Seniora
Koło Grodzkie PTTK kolęduje u Sióstr Klarysek w Starym Sączu
Kolędnicy misyjni
Pożegnaliśmy kapłana rodaka - księdza Mariana Kurnytę
Najważniejsze wydarzenia Roku 2014 w Starym Sączu
Uroczystość Zwiastowania
Luty - o gromnicy i soli św.Agaty
Kalendarium
Okładka

.
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek serdecznie zaprasza na
9. Dni Księdza Józefa Tischnera
Stary Sącz, 15-18 marca 2015 r.
pod Honorowym Patronatem Starosty Nowosądeckiego
 
15.III 2015 r.
       godz. 18.00, kino „Sokół” - widowisko „Rzecz o św.Kindze”
 
16.III 2015 r.
     godz. 10.00, Msza św. w kościele parafialnym i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
         na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul.Daszyńskiego, i spotkanie w kinie „Sokół”
godz. 17.00 kino „Sokół” - promocja książki: „Dziennik 1944-1949. Niewielkie 
        pomieszanie klepek” - Józefa Tischnera.
            - Wojciech Bonowicz - Słowo wstępne,
            - Spektakl Zespołu z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
 
17.III 2015 r.
     godz. 15.00, kino „Sokół” - projekcja filmu: „Prorok Miłosierdzia
         . Rzecz o Siostrze Faustynie w pięciu odsłonach”.
     godz. 17.00 - Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
          - dr Adam Workowski - wykład pt.: „O lubieniu samego siebie”.
 
18.III 2015 r.
     godz. 15.00 kino „Sokół” - projekcja filmu dokumentalnego 
          „Tischner - życie w opowieściach”
     godz. 17.00, Muzeum Regionalne - s.Elżbieta Siepak  ZMBM wykład
           pt. „Piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia”.
 
Organizatorzy:
Urząd Miejski, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im.Ks.Józefa Tischnera
Patronat  medialny: „Sądeczanin”, „Z Grodu Kingi”

Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech