Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 2-3 (213-214) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauka w LO im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu to inwestycja w przyszłość
„Jak nas widzą, tak o nas piszą”
ARKADIUSZ BORZĘCKI LAUREATEM - dzięki swej wytrwałości i pracy
Rok 2014 w Parafialnym Oddziale Caritas
9. Dni Księdza Józefa Tischnera - Stary Sącz, 15-18 marca 2015 r.
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny”
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Inauguracja obchodów 70-lecia starosądeckiej siatkówki
Sukces wolontariuszek ze starosądeckiego liceum
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi” - podsumowanie projektu
Miasta partnerskie Stary Sącz i Lewocza w odsłonie teatrzyku integracyjnego
Promocja książki a zarazem pasji twórczych Anny Totoń
Zakolędował Stary Sącz
„CUD BOŻEGO NARODZENIA” - Jasełka w Skrudzinie
Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej I Klubu Seniora
Koło Grodzkie PTTK kolęduje u Sióstr Klarysek w Starym Sączu
Kolędnicy misyjni
Pożegnaliśmy kapłana rodaka - księdza Mariana Kurnytę
Najważniejsze wydarzenia Roku 2014 w Starym Sączu
Uroczystość Zwiastowania
Luty - o gromnicy i soli św.Agaty
Kalendarium
Okładka

.
Nauka w LO im.Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu
to inwestycja w przyszłość
 
   Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu istnieje już ponad sześćdziesiąt lat i posiada bardzo bogatą tradycję. W murach szkoły uczyli się i wychowywali dzisiejsi dyplomaci, naukowcy, politycy, lekarze, prawnicy. Dzisiaj szkoła posiada wysoki poziom zdawalności matury i osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Wykwalifikowana kadra nauczycielska pomaga nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w rozwijaniu zainteresowań. Służą temu liczne zajęcia pozalekcyjne, a także ciekawa oferta edukacyjna. Uczniowie kształcą się w klasach o profilu matematycznym, ratownictwa medycznego, humanistycznym, pedagogicznym i sportowym. LO, jako jedyne w województwie posiada klasę sportową Siatkarskich Ośrodków Szkolnych dla dziewcząt (SOS). Może się ona poszczycić osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  W starosądeckim liceum prężnie działa Klub Wolontariatu, a jego członkowie są doceniani w województwie. Uczniowie z zaangażowaniem opiekują się starszymi ludźmi, prowadzą zajęcia dla dzieci, zajmują się zwierzętami w schroniskach.
   LO stawia na wysoki poziom nauczania, ale także na miłą i życzliwą atmosferę w szkole. Służą temu ciekawe przedsięwzięcia, np. szkolny „Mam talent”, dyskoteki, przedstawienia, konkursy, wycieczki. Poza tym, po lekcjach chętni mogą rozwijać talent aktorski w czasie zajęć teatralnych. Fani eksperymentowania znajdą dla siebie kółko chemiczne bądź biologiczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia z historii. Przygotowują one do udziału w olimpiadach i licznych konkursach. Uczniowie zdobywają w nich laury na szczeblu wojewódzkim. Ci, którzy pragną poznać warsztat dziennikarski, mogą to czynić poprzez redagowanie gazetki szkolnej „Curie-r” oraz poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych do redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Umysły ścisłe mogą wybrać zajęcia ekonomiczne, szachowe, matematyczne. Natomiast dla spragnionych wrażeń, organizowane są wyjazdy na narty, łyżwy, snowboard. Uzdolnieni muzycznie mogą wykazać się umiejętnościami w zespole Pokolenie JPII.
(DK)
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech