Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 2-3 (213-214) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguracja obchodów 70-lecia starosądeckiej siatkówki
„Jak nas widzą, tak o nas piszą”
ARKADIUSZ BORZĘCKI LAUREATEM - dzięki swej wytrwałości i pracy
Rok 2014 w Parafialnym Oddziale Caritas
9. Dni Księdza Józefa Tischnera - Stary Sącz, 15-18 marca 2015 r.
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny”
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Sukces wolontariuszek ze starosądeckiego liceum
Nauka w LO im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu to inwestycja w przyszłość
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi” - podsumowanie projektu
Miasta partnerskie Stary Sącz i Lewocza w odsłonie teatrzyku integracyjnego
Promocja książki a zarazem pasji twórczych Anny Totoń
Zakolędował Stary Sącz
„CUD BOŻEGO NARODZENIA” - Jasełka w Skrudzinie
Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej I Klubu Seniora
Koło Grodzkie PTTK kolęduje u Sióstr Klarysek w Starym Sączu
Kolędnicy misyjni
Pożegnaliśmy kapłana rodaka - księdza Mariana Kurnytę
Najważniejsze wydarzenia Roku 2014 w Starym Sączu
Uroczystość Zwiastowania
Luty - o gromnicy i soli św.Agaty
Kalendarium
Okładka

Inauguracja obchodów
70-lecia starosądeckiej siatkówki
 
   Historia piłki siatkowej w Starym Sączu liczy już siedemdziesiąt lat. W celu uczczenia rocznicy, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.ks.prof. Józefa Tiszneraw Starym Sączu miała miejsce inauguracja obchodów.
    Wszystko rozpoczęło się około godz. 10.00, wtedy wszyscy zaproszeni goście weszli na salę. Następnie kapitanowie drużyn wprowadzili swoje zespoły. Nad tym wszystkim czuwali prowadzący, pan Ryszard Gądek oraz pan Zbigniew Jasiński. Potem pani Małgorzata Konstanty - Dyrektor ZSP powitała zgromadzonych gości. Swoją obecnością obchody zaszczycili: Maria Jabłońska - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej, Jacek Lelek - Burmistrz Starego Sącza, Marian Kuczaj - radny Powiatu Nowosądeckiego, Krzysztof Szewczyk - przewodniczący Komisji Rady Miasta oraz Dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starym Sączu, Jerzy Cebula - redaktor „Gazety Krakowskiej”, Michał Jarzębiński - przewodniczący Komitetu Obchodów oraz Zdzisław Wojnarowski - prezes Terenowego Związku Piłki Siatkowej. Po przywitaniu głos zabrał Pan Lechosław Ziębowicz - animator piłki siatkowej i członek Komitetu Obchodów 70-lecia starosądeckiej siatkówki. Pan Ziębowicz przedstawił rys historyczny starosądeckiej siatkówki. Uroczystego otwarcia obchodów dokonał Burmistrz Starego Sącza. Natomiast podniosłego charakteru uroczystości dopełnili sygnaliści. Na zakończenie prowadzący przekazali niezbędne informacje o turnieju, pani Dyrektor podziękowała gościom i nastąpiło wyprowadzenie drużyn. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek.
.

.
Później rozpoczął się turniej piłki siatkowej chłopców. Wzięły w nim udział drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączy, z LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz z Zespołu Szkół im Św. Kingi w Łącku. Rywalizacja była zacięta, zmaganiom towarzyszyło napięcie, każdej drużynie zależało na jak najlepszym wyniku. Po zakończeniu rozgrywek na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół z Łącka, drugie miejsce zajęli chłopcy z LO w Starym Sączu, a trzecie z ZSP w Starym Sączu. Poniżej przedstawiamy skład drużyn oraz wyniki:
ZS Łącko:
     Rafał Kozielec, Marcin Lupa, Paweł Jasiurkowski, Paweł Majewski,
     Sebastian Śląski, Marcin Buczek, Tomasz Kufel
LO Stary Sącz:
     Beniamin Szewczyk, Jakub Pajor, Przemysław Urasiński, 
     Dominik Kożuch, Damian Mrówka, Sebastian Konopka
ZSP Stary Sącz:
     Daniel Słowik, Piotr Bodziony, Krystian Chrobak, Patryk Kamiński, 
     Marcin Pająk, Bartosz Piekarz, Kamil Zomber, Janusz Walkosz, 
     Jakub Pyrczak, Sebastian Rusin
 
1-2   ZSP - LO    1  1:2   23:25   21:25   25:17
2-3   LO - ZS      2  0:3   10:25   20:25   15:25
3-1   ZS - ZSP    3  2:1   16:25   25:20   25:18
 
Opracowały uczennice klasy dziennikarskiej LO
w Starym Sączu:                   
Agnieszka Duda i Joanna Gancarczyk     
.

 

Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech