Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 4 (215) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia
Polsko-słowacki słowniczek na wesoło
W 100 rocznicę urodzin wspomnienie o Księdzu poecie - Janie Twardowskim
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
MECZ GWIAZD
Jasełka
Pamiętamy o generale Stanisławie Skalskim
Anglojęzyczne inspiracje w starosądeckim gimnazjum
III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Gimnazjalistów w starosądeckim LO
Podróż do Kalkuty (korespondencja z Londynu)
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej (cz.III)
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
IX STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA TISCHNERA
10 lat temu przeszedł do Domu Ojca największy z Polaków
Nowy cykl rozważań - Moc w słabości (1)
O wielkanocnym jajku
Kalendarium - kwiecień
Okładka 215

.

.
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
Ks.J.Twardowski
 
    Zbliża się do końca czterdziestodniowy okres przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa. W centrum rozważań w tym okresie stał krzyż, jako znak Bożej miłości, symbol zwycięstwa i nadzieja na nasze powstanie z martwych.
    Jezus mówiąc do św.s.Faustyny: „Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży”, zaprosił także i nas. Dzięki przylgnięciu do Jezusa ukrzyżowanego, mogliśmy na nowo odczytać dobrą nowinę o nas - umiłowanych przez Boga i zaproszonych do współudziału w męce i powstaniu z martwych Chrystusa. Bowiem dopiero z tej perspektywy możemy dostrzec wartość, jaką Bóg nadał życiu człowieka. „Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg - Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje „aż do końca”, do ostatecznego „wykonało się!” Kogo dotyka miłość, ten zaczyna pojmować czym właściwie jest „życie”. Benedykt XVI
    A w nim również cierpienie, które przybierając różne formy, staje się towarzyszem na naszej życiowej drodze. Dotyka nas samych, naszych bliskich, często bywa niechciane i odrzucane, rodzi pytania, na które brak odpowiedzi i żadne słowo ludzkiej pociechy nie dotyka głębi naszej duszy, tam gdzie pozostajemy samotni wobec bólu. Tej „samotni” dosięga jedynie Bóg - obecny przy nas ze swoją miłością - nawet jeśli jej nie czujemy. Wiara w to pomaga nam przyjąć i ofiarować krzyż, który odtąd staje się źródłem nie tylko pokoju, ale i radości, bo będąc odpowiedzią miłości na MIŁOŚĆ, nadaje sens przeżywanej przez nas rzeczywistości. W Dzienniczku św.s.Faustyny Jezus mówi: „Te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie”.
    Stojąc dziś u progu Wielkanocy, my, księża starosądeckich parafii, życzymy, by udział w Chrystusowym krzyżu stał się źródłem paschalnej radości. Niech wiara w tę tajemnicę opromienia każdy dzień, będąc odniesieniem do codziennego życia i umacniając nadzieję na spotkanie ze Zmartwychwstałym.
Księża starosądeckich parafii
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech