Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 4 (215) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MECZ GWIAZD
Polsko-słowacki słowniczek na wesoło
W 100 rocznicę urodzin wspomnienie o Księdzu poecie - Janie Twardowskim
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Jasełka
Pamiętamy o generale Stanisławie Skalskim
Anglojęzyczne inspiracje w starosądeckim gimnazjum
III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Gimnazjalistów w starosądeckim LO
Podróż do Kalkuty (korespondencja z Londynu)
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej (cz.III)
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
IX STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA TISCHNERA
10 lat temu przeszedł do Domu Ojca największy z Polaków
Nowy cykl rozważań - Moc w słabości (1)
O wielkanocnym jajku
Życzenia
Kalendarium - kwiecień
Okładka 215

.
MECZ GWIAZD
 
W ramach obchodów 70-lecia piłki siatkowej w Starym Sączu, odbył się kolejny turniej, tym razem był to mecz gwiazd na cześć zmarłego v-ce dyrektora LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, Mieczysława Repelewicza.
 
     Mieczysław Repelewicz był nie tylko zasłużonym dyrektorem placówki oświatowej, ale przede wszystkim przyjacielem młodzieży i oddanym propagatorem piłki siatkowej w Starym Sączu. W celu uczczenia jego roli w rozwoju tej dziedziny sportu, od wielu lat odbywa się Memoriał im.M.Repelewicza. W tym roku wyjątkowy, bo towarzyszący obchodom 70-lecia siatkówki w mieście świętej Kingi.
     Memoriał zgromadził wielu gości. Wśród nich byli: Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej, Krzysztof Szewczyk - dyrektor LO w Starym Sączu, Michał Jarzębiński - przewodniczący komitetu obchodów oraz Lechosław Ziębowicz - członek komitetu i animator piłki siatkowej. Gośćmi Honorowymi byli: Adam Biel, Jan Burda, Franciszek Chochorowski, Ryszard Chochorowski, Andrzej Chojnacki, Wojciech Gierczyk, Feliks Huza, Krzysztof Janczura, Marek Janczura, Michał Jarzębiński, Zbigniew Jasiński, Grzegorz Jawor, Marian Kuczaj, Adam Kunicki, Paweł Kucharski, Stanisław Kurnyta, Marek Majda, Michał Nowak, Andrzej Pasoń, Janusz Pasiut, Marek Plata, Marek Postrożny, Marian Potoniec, Robert Rams, Marek Rzaski, Edward Stawiarski, Janusz Stawiarski, Stanisław Stawiarski, Zbigniew Sukiennik, Zdzisław Sukiennik, Jacek Szlaga, Artur Tokarz, Edward Tokarz, Tadeusz Wieczorek, Zdzisław Wojnarowski, Mieczysław Zagórowski, Bogdan Zajdel, Lechosław Ziębowicz.
.

.
     Na parkiecie starosądeckiego LO rywalizowały ze sobą drużyny Przyjaciół M.Repelewicza na czele z kapitanem, Stanisławem Kurnytą oraz Uczniów M.Repelewicza z kapitanem, Markiem Postrożnym.
     Memoriał im.M.Repelewicza i mecz gwiazd rozpoczął się od przywitania gości przez dyrektora, Krzysztofa Szewczyka. Później prowadzący - Lechosław Ziębowicz wspominał o 70-leciu obchodów. Po tym wszystkim przewodnicząca Rady i dyrektor LO wyczytali wyróżnienia za wkład w rozwój siatkówki. Następnie odbył się główny punkt programu obchodów, czyli mecz gwiazd. Sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego w starosądeckim LO, M.Zagórowski oraz T.Machaj. Zwycięstwo przypadło Przyjaciołom z wynikiem 3:2. Po meczu zawodnikom zostały wręczone upominki i dyplomy. Po uroczystościach dużo wspominano i rozmawiano o Mieczysławie Repelewiczu.
     Skład drużyn:
Zespół Przyjaciół M.Repelewicza:
Kurnyta Stanisław - kapitan, Zdzisław Wojnarowski, Tadeusz Szewczyk, Paweł Janik, Adam Kunicki, Marian Potoniec, Piotr Kotlarz, Janusz Łubik.
     Zespół Uczniów M.Repelewicza:
Marek Postrożny - kapitan, Artur Tokarz, Paweł Kucharski, Piotr Kucharski, Piotr Dyrek, Robert Rams, Rafał Buchman, Mariusz Maciuszek, Marek Plata.
 
Joanna Gancarczyk - uczennica klasy dziennikarskiej
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech