Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 5-6 (216-217) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O współpracy PWSZ w Nowym Sączu ze starosądeckim LO
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - zakończony
KONKURS RECYTATORSKI
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
>Gniazdo< dla stowarzyszenia >Nasz dom<
Dziennik podróży Zespołu regionalnego >Starosądecznie< do Gruzji
W hołdzie Niepokalanej - śladami św.Jana Pawła II
Czym są i czym powinny być dla nas - spotkania przy wspólnym stole
Świat bez Seniorów nie miałby większych szans
W majowe dni i święta szczególnej czci doznaje Królowa Polski
Ogłoszenia i Kronika parafialna
W TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ: STARY SĄCZ GÓRĄ
Młody Mistrz Polski Południowej w karate
Starosądeccy licealiści i zespół Pokolenie JPII w Nałęczowie
Dzień otwarty w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
Licealiści wśród przedszkolaków
Wywiad z Marcinem Rogowskim - studentem PWSZ w Nowym Sączu
Akcja charytatywna dla Olivki
Tradycyjna Jajecznica Koła Grodzkiego PTTK z Klubem Słowackich Turystów Tatran
Pomysł na majówkę - Słowacki Kras
Nie tylko górskie wędrowanie w ramach współpracy turystów z Preszowa i N.Sącza
XII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego - Wiosna 2015
Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791-2015)
Ks.Roman Stafin - Moc w słabości - Paweł Apostoł (2)
Święty Florian, majowy patron strażaków
Kalendarium - maj-czerwiec
Z głębokim żalem żegnamy Marię Cecylianę Gawrzyńską
Okładka

.
O współpracy PWSZ w Nowym Sączu
ze starosądeckim LO
 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu objęte jest patronatem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W rozmowie z panem Tomaszem Zacłoną - rzecznikiem oraz wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, możemy dowiedzieć się nieco więcej o tej współpracy.
 
Jak długo trwa współpraca między LO im.Marii Skłodowskiej-Curie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową?
    - Współpraca trwa dwa lata. Ja również już drugi rok mam przyjemność spotykać się podczas zajęć z młodzieżą z liceum ze Starego Sącza. Jest to owocna współpraca. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, wykazują się zaangażowaniem i dojrzałością oraz ciekawością poznawczą - jest to bardzo cenne i budujące. Młodzież interesuje się tematyką realizowaną w procesie studiowania. Udział uczniów w zajęciach to także szansa na integrację młodzieży licealnej ze środowiskiem studenckim, wymianę opinii, myśli i poglądów.
 
Na czym konkretnie polega współpraca pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a LO im.Marii Skłodowskiej-Curie?
    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła patronatem naukowym LO w Starym Sączu, co pozwala na uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w wybranych zajęciach dydaktycznych na uczelni. Wymaga to oczywiście wcześniejszego zgłoszenia wizyty uczniów z opiekunem i ustalenia dogodnego dla obu stron terminu oraz problematyki zajęć. W tym roku uczniowie, którzy są zainteresowani tematyką negocjacji i public relations, uczestniczą w zajęciach ze studentami co dwa tygodnie. Uważam, że przez to rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Wykładowcy z uczelni, na zaproszenie z liceum, mogą także wygłosić wykład otwarty na terenie szkoły lub przeprowadzić zajęcia ćwiczeniowe z wybranej przez młodzież tematyki.
 
Jakie korzyści czerpie każda ze stron w wyniku tego współdziałania?
    - Każda współpraca, której celem jest edukacja jest wartością dodaną. Nie da się jednak korzyści takiej współpracy jednoznacznie określić i wymierzyć, bo dotyczyć ona może bardzo wielu obszarów, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej. Przede wszystkim jest to szansa na to, aby uczniowie LO w Starym Sączu poznali ofertę edukacyjną i specyfikę naszej uczelni oraz aktywnie uczestniczyli w procesie kształcenia. Zatem istnieje możliwość pokazania uczelni, zaprezentowania przyszłym, ewentualnym studentom, jak się u nas studiuje, jaka jest atmosfera i jak są prowadzone wykłady oraz zajęcia w grupach audytoryjnych. Uczniowie dzięki tym spotkaniom, mają dodatkowe ciekawe doświadczenia edukacyjne w ramach różnych przedmiotów nauczania.
 
W jakich warsztatach uczniowie mogą uczestniczyć? Z jakimi tematami są one związane?
    - Jesteśmy w stanie zaproponować młodzieży zajęcia z różnorodnej problematyki, która wynika z programów kształcenia na uczelni. Uczniowie mogą wybrać z niej tematy dla nich najbardziej interesujące lub zaproponować tematykę szczegółową rozwijającą, czy pogłębiającą ich zainteresowania przedmiotowe. Oczywiście musi to być związane z kierunkami kształcenia na naszej uczelni. Zakres tematyczny jest szeroki i może dotyczyć nauk medycznych, technicznych, humanistycznych, społecznych, czy ekonomicznych. 
 
Jak z perspektywy czasu ocenia Pan tę współpracę?
   - Oceniam tę współpracę bardzo dobrze, bo obie strony porozumienia są aktywne i wspólnie zależy nam na pozytywnych relacjach oraz konkretnych efektach. Doceniam przede wszystkim fakt, że młodzież z Liceum Ogólnokształcącego jest naprawdę zainteresowana tym, co dzieje się na zajęciach i z zaangażowaniem bierze w nich udział. Uczniowie poświęcają swój czas, po to, żeby czegoś nowego się nauczyć, poznać zasady studiowania i bezpośrednio doświadczyć atmosfery uczelni oraz kontaktu z kadrą naukową. Pozytywna postawa licealistów i ich motywacja do uczestnictwa w zajęciach są inspirujące dla nauczycieli akademickich, aby przygotować dodatkowe materiały, pomoce dydaktyczne i urozmaicać proces dydaktyczny metodami aktywizującymi. Podsumowując, należy podkreślić, że życzliwa i partnerska współpraca tych dwóch podmiotów jest wartościowa i korzystna dla obu stron.
 
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Rozmawiały: Agnieszka Duda i Agnieszka Bołoz
uczennice klasy dziennikarskiej LO w Starym Sączu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech