Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 7-8 (218-219) 2015 r
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z życia „Caritas” - Święto Miłosierdzia
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Głównym Szlakiem Sudeckim z Kołem Grodzkim
Wyjątkowe święto w Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
Dziesięciolecie zespołu „Pokolenie JP II”
Siatkarskie zmagania w Starym Sączu
Starosądeccy licealiści uczyli pierwszej pomocy uczniów SP w Barcicach
Dzień Dziecka w starosądeckim LO
Starosądeccy licealiści na szkoleniu w GOPR
Dzień otwarty dla szóstoklasistów. Jakie wybrać gimnazjum?
Studio tańca artystycznego „Etiuda”
„Tryptyk Rzymski” - Jana Pawła II
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej
Co może być najlepszą rzeczą, jaką się ma w życiu
Działo się za sprawą Stowarzyszenia >Gniazdo<
Kolejne walne zebranie >Gniazda<
Wierni pamięci tradycji i przyjaźni
Z życia Caritas
Jubileusz setnych urodzin świętowała pani Maria Więcek
Dzień bł.Matki Marceliny Darowskiej - 20 czerwca 2015 r.
Wspomnienia o Siostrze Cecylianie Gawrzyńskiej
Poświęcenie nowych dzwonów w kościele Miłosierdzia Bożego
W 16. rocznicę wizyty papieskiej Jana Pawła II w Starym Sączu
Ludowa tradycja Wniebowzięcia
Ks. Roman Stafin - O, szczęśliwa słabości! - Bernard z Clairvaux
Okładka

.
Z ŻYCIA „CARITAS”
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
 
    Jezusowe orędzie Miłosierdzia, zapisane w „Dzienniczku św.Siostry Faustyny, przypomina biblijną prawdę o miłości Boga do człowieka i wzywa do głoszenia jej z nową mocą przez świadectwo życia; czyny, słowa i modlitwę. Integralną częścią tego orędzia jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach, jakie przekazał jej sam Jezus. Do uprzywilejowanych form tego nabożeństwa, obdarzonych wielkimi obietnicami, należą: obraz Chrystusa z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu zwana Godziną Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia. Do każdej z tych postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego Jezus przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem praktykowania ich w duchu tego orędzia i nabożeństwa, czyli w postawie ufności wobec Boga (pełnienia Jego woli) oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.
    W przeddzień święta Miłosierdzia Bożego (11.04.br) w Grybowie miały miejsce uroczystości diecezjalne. Na wyjątkowej mszy świętej, celebrowanej przez Biskupa Ordynariusza, zasłużeni działacze Caritas otrzymali wyróżnienia. Z naszego Oddziału Parafialnego wyróżnienia odebrało dwóch członków wolontariatu oraz jeden darczyńca.
    W niedzielę (12.04.br) w naszej parafii rozpoczęto obchody Tygodnia Miłosierdzia uroczystą mszą świętą o godz.15.00 (poprzedzoną koronką do Miłosierdzia Bożego) w intencji członków Parafialnego Oddziału Caritas oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu, którą celebrowali wspólnie ks.Stanisław Olesiak i proboszcz Marek Tabor. Piękną homilię na temat Jezusa ukrzyżowanego wygłosił ks.Olesiak. Podkreślił on 25. rocznicę reaktywowania działalności Caritas w Polsce oraz 70. rocznicę wznowienia obchodów Tygodnia Miłosierdzia.
    Historia Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23.02.1937 r. Wtedy to na I ogólnopolskim zjeździe dyrektorów generalnych Caritas podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się, oprócz środowisk religijnych, władze państwowe i lokalne oraz media. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Obchody wznowiono w 1945 roku i odtąd Tydzień Miłosierdzia jest nieprzerwanie organizowany w Kościele.
Wspomniany Tydzień ma zawsze dwa wymiary: modlitwa i apostolstwo oraz konkretne czyny miłosierdzia. Ofiary składane w tym tygodniu diecezjalne Caritas wykorzystują w ciągu roku na pomoc bezdomnym, chorym, dzieciom z ubogich rodzin.
Głównym celem Tygodnia Miłosierdzia jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia. Przykładem niech będzie udział pięcioosobowej delegacji naszego POC w uroczystościach pogrzebowych córki naszej siostry Lidii P. - Doroty, jakie miały miejsce w Rudawie k/Krakowa.
Jak co roku, również i w tym, dzięki szczególnemu zaangażowaniu siostry Eleonory zorganizowano pomoc przedświąteczną ubogim i potrzebującym w postaci paczek żywnościowych. Jeszcze raz Zarząd POC dziękuje sponsorom i wolontariuszom zaangażowanym w to dzieło.
    Członkowie Caritas w swojej działalności nie zapominają o modlitwie, którą obejmujemy wszystkich potrzebujących, podopiecznych, chorych, samotnych, członków żywych i zmarłych oraz wszystkie osoby konsekrowane (szczególnie w obecnym Roku Osób Konsekrowanych).
Opracował: Zbigniew Matys
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech