Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 7-8 (218-219) 2015 r
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosądeccy licealiści uczyli pierwszej pomocy uczniów SP w Barcicach
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Głównym Szlakiem Sudeckim z Kołem Grodzkim
Wyjątkowe święto w Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
Dziesięciolecie zespołu „Pokolenie JP II”
Siatkarskie zmagania w Starym Sączu
Dzień Dziecka w starosądeckim LO
Starosądeccy licealiści na szkoleniu w GOPR
Dzień otwarty dla szóstoklasistów. Jakie wybrać gimnazjum?
Studio tańca artystycznego „Etiuda”
„Tryptyk Rzymski” - Jana Pawła II
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej
Co może być najlepszą rzeczą, jaką się ma w życiu
Działo się za sprawą Stowarzyszenia >Gniazdo<
Kolejne walne zebranie >Gniazda<
Wierni pamięci tradycji i przyjaźni
Z życia Caritas
Jubileusz setnych urodzin świętowała pani Maria Więcek
Dzień bł.Matki Marceliny Darowskiej - 20 czerwca 2015 r.
Wspomnienia o Siostrze Cecylianie Gawrzyńskiej
Poświęcenie nowych dzwonów w kościele Miłosierdzia Bożego
W 16. rocznicę wizyty papieskiej Jana Pawła II w Starym Sączu
Z życia „Caritas” - Święto Miłosierdzia
Ludowa tradycja Wniebowzięcia
Ks. Roman Stafin - O, szczęśliwa słabości! - Bernard z Clairvaux
Okładka

.
Starosądeccy licealiści uczyli pierwszej pomocy
uczniów SP w Barcicach
 
    11 czerwca 2015 roku uczniowie z klasy II b Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Barcicach.
.

.
    Marcin Mirek, Maria Lorczyk, Sara Brzeźny, Natalia Janik, Magdalena Rusnak i Kamila Dora dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami. Uczniowie pokazywali i omawiali umiejętności zachowania się w wielu sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szkolnych. Dzieci nauczyły się fachowego wzywania służb ratunkowych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, podchodzenia do osoby poszkodowanej na miejscu wypadku i kontroli funkcji życiowych, jak również udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji, gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a więc układania go w pozycji bezpiecznej, zabezpieczania termicznego oraz kontrolowania jego oddechu. Dzieci zapoznały się z umiejętnością prowadzenia reanimacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Ćwiczyły zachowanie ratunkowe podczas ataku padaczki, zadławienia, krwotoku z nosa, krwotoku z kończyn oraz złamań. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały zadane czynności praktyczne. Uczniowie liceum wzorowo sprawdzili się w roli nauczycieli - instruktorów. Zajęcia, jak co roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem.
(EM)
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech