Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 10-11 (221-222) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Przychodzimy, aby odejść, odejdziemy, aby wrócić<
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Koło Grodzkie i Tatran Preszów na Jackowej Pościeli
Tarnica w jesiennej odsłonie. Najwyższy szczyt Bieszczadów zdobyty
W pogoni za Fado
Dekret reformacyjny bpa K.I.Sołtyka z 1763 r. w sprawie starosądeckich Klarysek
XXV MIĘDZYNARODOWA JESIEŃ GALICYJSKA
Wernisaż wystawy fotograficznej >Magia natury<
Wszechstronne wychowanie prowadzące do pełni i piękna życia
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Promocja książki >Manipulowanie zegarem<
>Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim<
I STAROSĄDECKI DZIEŃ SENIORA
Na pątniczej trasie starosądeckiego POAK i Klubu Seniora
Tytuł Honorowego Członka TMSS dla pani Kazimiery Mrówki
>Zegar odmierza sprawy człowiecze....<
O, szczęśliwa słabości! - Bernard z Clairvaux (3)
Na świętego Marcina…
Gratulacje
Kalendarium
Okładka

.
Listopadowe zamyślenia
„Przychodzimy, aby odejść, odejdziemy, aby wrócić”
 .

Siostra Cecyliana Gawrzyńska - klaryska  (1951 - 2015)
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie
 
- za ukazywanie prawdy, że przyjaźń z Bogiem jest gwarantem przyjaźni z drugim człowiekiem i pokoju w sercu
- za Jej pokorę, cierpliwość i świadectwo dawane Miłości Miłosiernej i Matce Najświętszej
- za setki rozmodlonej i rozśpiewanej młodzieży, której pokazywała drogę świętości - apostołując wiarę radosną - na wzór św.Franciszka z Asyżu
- za rozśpiewane nasze modlitwy błagalne, dziękczynne i uwielbienia zanoszone przed tron Najwyższego
- za uśmiech, radość i wszelką pomoc okazywaną chorym i podopiecznym Caritas
- za rozsławianie kultu św.Kingi i starosądeckiego klasztoru, gdzie znalazła wymarzoną przystań
- za zostawione cierpiącym przesłanie, że gdy bardzo ciężko to trzeba tylko przytulić się do Twojego Krzyża Panie i zaufać bez reszty
- za wyjątkową osobowość, młodość duchową, mądrość rozumu i serca, którymi służyła Bogu i ludziom.
 
„Spraw Chryste, by najstraszniejszy śmiertelnych los - ZAPOMNIENIE - nigdy nie był Jej udziałem”.
Błogosław tym, którzy są w drodze i idą do Ciebie zostawionymi przez Nią śladami.
Proszą serdecznie obdarowani przyjaźnią
Czciciele św.Kingi
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech