Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 10-11 (221-222) 2015 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł Honorowego Członka TMSS dla pani Kazimiery Mrówki
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Koło Grodzkie i Tatran Preszów na Jackowej Pościeli
Tarnica w jesiennej odsłonie. Najwyższy szczyt Bieszczadów zdobyty
W pogoni za Fado
Dekret reformacyjny bpa K.I.Sołtyka z 1763 r. w sprawie starosądeckich Klarysek
XXV MIĘDZYNARODOWA JESIEŃ GALICYJSKA
Wernisaż wystawy fotograficznej >Magia natury<
Wszechstronne wychowanie prowadzące do pełni i piękna życia
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Promocja książki >Manipulowanie zegarem<
>Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim<
I STAROSĄDECKI DZIEŃ SENIORA
Na pątniczej trasie starosądeckiego POAK i Klubu Seniora
>Przychodzimy, aby odejść, odejdziemy, aby wrócić<
>Zegar odmierza sprawy człowiecze....<
O, szczęśliwa słabości! - Bernard z Clairvaux (3)
Na świętego Marcina…
Gratulacje
Kalendarium
Okładka

.
TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
DLA PANI KAZIMIERY MRÓWKI
 
    Znana pokoleniom wychowanków Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu, szanowana i ceniona profesorka tej szkoły przez wszystkie aktywne, pracowite lata swego życia sercem, poświęceniem, zaangażowaniem w działalność kulturalno-społeczno- oświatową uczestniczy w życiu swego rodzinnego miasta.
Pani Kazimiera Mrówka, bo o Niej tu mowa, urodziła się w Starym Sączu w 1926 roku i przez wszystkie lata swej działalności wskazywała ludziom drogi edukacji i duchowego rozwoju.
   W latach okupacji hitlerowskiej uczestniczyła w tajnym nauczaniu i do dzisiaj serdecznie wspomina swych ówczesnych pedagogów, wśród nich p.Izabellę Molewicz.
Zdobyte wykształcenie pozwalało jej podjąć pracę nauczycielki. W roku szkolnym 1946/1947 uczyła w Brzezince koło Mysłowic, a w następnym roku w Kasinie Wielkiej.
Lata 1948 - 1952 spędziła w Krakowie, gdzie podjęła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspomina swych profesorów: Stanisława Pigonia i Kazimierza Wykę.
Po ukończeniu studiów z tytułem magistra, podjęła pracę w Liceum Pedagogicznym w Limanowej, gdzie pracowała do 1954 roku.
Od roku 1955 aż do przejścia na emeryturę uczyła języka polskiego w starosądeckich szkołach: Liceum Pedagogicznym, Technikum Chemicznym, Technikum Leśnym i Zespole Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana, mieszczących się w budynku przy ulicy Daszyńskiego.
   Poza pracą zawodową zawsze brała czynny udział w pracach na rzecz organizacji, które ocalały od zapomnienia dorobek kultury materialnej i duchowej.
Do nich, od chwili powstania w 1948 roku, należy Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Towarzystwo powstało z potrzeby serca i również ludzie, którzy podejmowali w nim działalność, potrzebą serca się kierowali.
Jesienią tego roku upłynęło sześćdziesiąt lat członkostwa p.Kazimiery Mrówki i jej działalności w tej organizacji. Z tej okazji Towarzystwo nadało pani Kazimierze Mrówce Tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Pani Kazimiera Mrówka przez wiele lat była opiekunem Młodzieżowego Koła Przyjaciół TMSS i wieloletnim sekretarzem Zarządu. Była również sekretarzem Miejsko-Gminnego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i opiekunką młodzieżowego Koła PKPS. Od początku istnienia „Caritas” przy parafii św.Elżbiety w Starym Sączu działała w tej organizacji bardzo aktywnie, aż do roku 2010.
W czasach, gdy prezesem TMSS był Jan Koszkul, współpracowała z Miejskim Radiowęzłem, współtworząc „Antenę Młodych”. Przez długie lata współpracuje z Redakcją „Z Grodu Kingi” pisząc artykuły do kolejnych numerów - podpisuje się K.M. Działa w starosądeckim Ognisku Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie przez wiele lat była sekretarzem Zarządu i prowadziła kronikę.
Pani Kazimiera Mrówka również aktualnie bardzo interesując się tym, co się w mieście dzieje, jak rozkwita i zmienia się na korzyść. Za swą bogatą działalność została uhonorowana wieloma odznaczeniami:
            - Złoty Krzyż Zasługi - 1975 r.
            - Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego 1976 r.
            - Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1976 r.
            - Złota Odznaka za Zasługi dla Miasta i Gminy - 1978 r.
            - Zasłużony Działacz Kultury - 1977 r.
            - Odznaka Honorowa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 1977 r.
            - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1983 r.
.

.    
Uroczystość wręczenia Dyplomu Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Starego Sącza odbyła się 6 października w domu Kazimiery Mrówki, a stosowny dyplom i bukiet pięknych pąsowych róż wręczył prezes Towarzystwa Andrzej Długosz.
    Miłe to było spotkanie, w którym dane mi było uczestniczyć, a bohaterka tej uroczystości wspominała niegdysiejsze czasy, swą pracę z młodzieżą i martwiła się, czy wśród dzisiejszych uczniów są chętni, aby podjąć społeczne działania i przejąć pałeczkę w sztafecie pokoleń.
Troska o młode pokolenie, drugiego człowieka i swoje rodzinne miasto, zawsze zajmowały poczesne miejsce w sercu i działalności p.Kazimiery Mrówki. Jest więc szczególna okazja, by cieszyć się z faktu, iż tacy ludzie są wśród nas i służą nam wzorem. A gratulując otrzymanego tytułu, życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, Bożej opieki i ludzkiej życzliwości.
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech