Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 18 wrzesńia 2020 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 9-10 (232-233) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany wśród starosądeckiego duchowieństwa
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Sądeczanie znowu w górach. Beskid Śląsko-Morawski z PTTK
Montenegro - wyprawa sądeckiego PTTK do Czarnogóry
Dwa turnusy wakacyjnych półkolonii w Placówce Wsparcia Dziennego
ŚWIĘTO RODZIN w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach
STAROSĄDECKIE NARODOWE CZYTANIE
XI Międzynarodowy Plener Malarski - 2-14 sierpnia 2016
TO NIE TYLKO >MUZYKA NA CHWAŁĘ MUZYKI<
38. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej - 6-10 lipca 2016
Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem
Z SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI
MAMY O CZYM MYŚLEĆ PO TEJ WIZYCIE PAPIESKIEJ
...co zostało w sercach młodych starosądeczan po Tygodniu Misyjnym
W starosądeckiej tradycji odpust ku czci Świętej Kingi
Wykład ks.dra Ryszarda Banacha wygłoszony 18 czerwca w sali kina >Sokół<
ZMARŁ KS.ARCYBISKUP ZYGMUNT ZIMOWSKI
Ks.Roman Stafin - W Tobie, z którego wszystko - Augustyn (2)
Październik - miesiąc różańcowy
Kalendarium
Okładka

.
ZMIANY WŚRÓD STAROSĄDECKIEGO DUCHOWIEŃSTWA
 
    W parafii św.Elżbiety posługę duszpasterską zakończyli księża: Paweł Pilas i Michał Wójcik oraz siostry służebniczki dębicke: Sylwia Chruślicka i Anna Skiba.
    Ks.Paweł Pilas został posłany do parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie a ks.Michał Wójcik do parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy k.Gorlic. Z kolei s.Sylwia Chruślicka podejmuje posługę matki prowincjalnej w Krakowie a s.Anna Skiba została posłana do parafii w Markowej koło Łańcuta.
W parafii świętej Elżbiety w Starym Sączu rozpoczynają dzisiaj swoją posługę nowi kapłani: ks.Stanisław Śliwa - wieloletni ojciec duchowny w tarnowskim seminarium, który będzie kapelanem w klasztorze sióstr klarysek, ks.Tomasz Chrupek oraz ks.Tomasz Starzec, a także nowe siostry służebniczki: Renata Świerczek i Helidonia Murzyn.
 
    O przedstawienie się poprosiłam nowoprzybyłych księży:
- Pochodzę z parafii pw. św.Jadwigi Śląskiej w Dębicy. Od trzynastu lat jestem księdzem. Po święceniach w 2003 r. zostałem skierowany do pracy w parafii pw. św.Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu. Po trzech latach pracy Biskup posłał mnie do parafii pw. św.Prokopa Opata w Jadownikach koło Brzeska. Tam przepracowałem cztery lata. W roku 2010 przeniosłem się do Tuchowa gdzie pracowałem przez sześć lat w parafii pw. św.Jakuba Starszego Apostoła, w cieniu Matki Bożej Tuchowskiej. Od 2016 roku pracuje w parafii pw. św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Ksiądz proboszcz prosił, abym zajmował się kaplicą i uczył w szkole podstawowej w Popowicach. Uczę także w ZSP im.Ks.Prof.Józefa Tischnera. W parafii mam zaszczyt zajmować się najlepiej zorganizowaną i najlepiej pracującą grupą Liturgicznej Służby Ołtarza - sekcja Lektorzy.
Ks.Tomasz Starzec                   
 
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pochodzę z parafii Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie k.Tarnowa. W tym roku (28.05.2016 r.)  przez posługę naszego biskupa Andrzeja przyjąłem sakrament święceń kapłańskich wraz z moimi współbraćmi. Święcenia przyjęło nas w sumie 21. Dwóch naszych współbraci należy do Kongregacji św.Filipa Neri, a 19 zostało wyświęconych dla diecezji. Parafia św.Elżbiety w Starym Sączu jest moją pierwszą parafią po święceniach. Wcześniej, nieopodal odbywałem praktyki duszpasterskie jako diakon w Parafii św.Małgorzaty w Nowym Sączu. W naszej parafii posługuję katechizując młodzież w Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego oraz w Gimnazjum Prywatnym w Starym Sączu. Pozdrawiam wszystkich parafian i proszę o modlitwę.
Ks.Tomasz Chrupek                
 
- Życzymy światła i mocy Ducha Świętego w podejmowaniu zadań apostolskich - powitał nowych duchownych ks.proboszcz Marek Tabor.
            W imieniu starosądeczan przyłączamy się do życzeń
Redakcja
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech