Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 18 wrzesńia 2020 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 9-10 (232-233) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Sądeczanie znowu w górach. Beskid Śląsko-Morawski z PTTK
Montenegro - wyprawa sądeckiego PTTK do Czarnogóry
Dwa turnusy wakacyjnych półkolonii w Placówce Wsparcia Dziennego
ŚWIĘTO RODZIN w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach
STAROSĄDECKIE NARODOWE CZYTANIE
XI Międzynarodowy Plener Malarski - 2-14 sierpnia 2016
TO NIE TYLKO >MUZYKA NA CHWAŁĘ MUZYKI<
38. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej - 6-10 lipca 2016
Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem
Zmiany wśród starosądeckiego duchowieństwa
MAMY O CZYM MYŚLEĆ PO TEJ WIZYCIE PAPIESKIEJ
...co zostało w sercach młodych starosądeczan po Tygodniu Misyjnym
W starosądeckiej tradycji odpust ku czci Świętej Kingi
Wykład ks.dra Ryszarda Banacha wygłoszony 18 czerwca w sali kina >Sokół<
ZMARŁ KS.ARCYBISKUP ZYGMUNT ZIMOWSKI
Ks.Roman Stafin - W Tobie, z którego wszystko - Augustyn (2)
Październik - miesiąc różańcowy
Kalendarium
Okładka

.
Z SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI
 
    Rok obecny obfituje w różnego rodzaju wydarzenia. Wszystko, co się dzieje w Polsce, w świecie i w naszej diecezji, znajduje odzew w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Nie da się opisać wszystkiego naraz. Może kiedyś nastąpi uzupełnienie. Obecnie pragniemy poinformować Czytelników o zmianach, jakie nastąpiły w Sanktuarium Świętej Kingi.
    Ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jeż dał nam nowego kapelana i rektora kościoła klasztornego Trójcy Przenajświętszej. Jest nim ksiądz mgr Stanisław Śliwa, dotychczasowy ojciec duchowny kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz Asystent Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej.
    Dotychczasowy kapelan i rektor, ksiądz dr Roman Stafin, ma powierzoną misję opieki duchowej nad kapłanami. Zamieszkał przy Parafii Świętej Elżbiety w Starym Sączu. Przy końcu jego posługi były same podziękowania, bez pożegnań, gdyż nasz Ksiądz nadal jest obecny u Świętej Kingi, choć w innym charakterze. Pragniemy także na łamach „Z Grodu Kingi” serdecznie podziękować Drogiemu Księdzu za siedem lat kapelaństwa, za jego postawę kapłańską, za wszelkie dobro. Chrystus Pan, Dobry Pasterz, niech nagrodzi każdy trud i niech błogosławi w tej nowej, zaszczytnej i zarazem odpowiedzialnej posłudze.
    Z nowym księdzem kapelanem nasza Wspólnota spotkała się w dniu odpustu ku czci Świętej Kingi, 24 lipca 2016 roku. Swoją obecnością zaszczycił nas Biskup Tarnowski w towarzystwie księdza proboszcza Marka Tabora, księdza kapelana Romana Stafina i nowego księdza kapelana Stanisława Śliwy. Było to piękne spotkanie z trzema księżmi kapelanami. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że ksiądz proboszcz był naszym kapelanem przez dziewięć lat.
Po raz pierwszy w historii, klasztor ma w pobliżu trzech kapelanów i ojców duchownych z wielkim doświadczeniem. Który inny klasztor ma takie szczęście?
Wszyscy Księża są w rodzinie, gdyż Święta Elżbieta Węgierska jest ciocią Świętej Kingi!
    Księdzu Kapelanowi Stanisławowi życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask potrzebnych na nowym etapie pracy duszpasterskiej. Niepokalana Matka Kapłanów niech prowadzi śladami Chrystusa, a Święta Kinga wspiera swym orędownictwem.
 
s. M.Teresa Izworska OSC
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech