Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 9-10 (232-233) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŚWIĘTO RODZIN w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Sądeczanie znowu w górach. Beskid Śląsko-Morawski z PTTK
Montenegro - wyprawa sądeckiego PTTK do Czarnogóry
Dwa turnusy wakacyjnych półkolonii w Placówce Wsparcia Dziennego
STAROSĄDECKIE NARODOWE CZYTANIE
XI Międzynarodowy Plener Malarski - 2-14 sierpnia 2016
TO NIE TYLKO >MUZYKA NA CHWAŁĘ MUZYKI<
38. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej - 6-10 lipca 2016
Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem
Z SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI
Zmiany wśród starosądeckiego duchowieństwa
MAMY O CZYM MYŚLEĆ PO TEJ WIZYCIE PAPIESKIEJ
...co zostało w sercach młodych starosądeczan po Tygodniu Misyjnym
W starosądeckiej tradycji odpust ku czci Świętej Kingi
Wykład ks.dra Ryszarda Banacha wygłoszony 18 czerwca w sali kina >Sokół<
ZMARŁ KS.ARCYBISKUP ZYGMUNT ZIMOWSKI
Ks.Roman Stafin - W Tobie, z którego wszystko - Augustyn (2)
Październik - miesiąc różańcowy
Kalendarium
Okładka

.
ŚWIĘTO RODZIN
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W CYGANOWICACH
 
   Na 29 czerwca podopieczni i opiekunowie Środowiskowego Domu Samopomocy zaprosili swych rodziców, opiekunów, najbliższych i przyjaciół.
Ogród okalający Dom w Cyganowicach, przy pięknej słonecznej pogodzie, spełniał rolę letniego salonu, gdzie wszyscy przybyli goście świetnie się czuli.
Przybyłych gości przywitała kierownik ŚDS Joanna Homoncik
Obecny był ks.proboszcz Marek Tabor, przewodnicząca Rady Miasta Ewa Zielińska, dyrektor PiM-G biblioteki Publicznej w Starym Sączu Maria Sosin, dyrekcja Publicznego Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego - Stanisław Majca i Wioletta Nowak, była i obecny kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej: Janina Nalepa i Franciszek Tudaj, inspektor Henryk Koział - były Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, przewodnicząca Osiedla Cyganowice - Barbara Boszowska oraz niżej podpisana. Wszyscy zaproszeni goście - przyjaciele Stowarzyszenia otrzymali piękny, wykonany ręcznie stojak na listy.
Przebojowe wykonanie musicalu „Być kobietą” urzekło zebranych. W przedstawieniu udział wzięli podopieczni Stowarzyszenia i uczestnicy zajęć w ŚDS i Placówce Wsparcia Dziennego oraz uczniowie starosądeckich gimnazjów.
Przedstawienie wyreżyserowała Jolanta Koszkul - kierownik PWD, a muzycznie opracował Marcin Błażusiak.
Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami, a rozśpiewanym aktorom wystarczyło kilka taktów muzyki w wykonaniu zespołu Ritmo, aby ruszyć do tańca.
.

.
Załoga ŚDS i rodzice podopiecznych zadbali o piękne udekorowanie stołów i ich zastawienie smakołykami, co możliwe było także dzięki hojności sponsorów, wśród których były: Firmy: Hopek, Koral, Piekarnia EPI, Sklep Mikulec z Moszczenicy Niżnej.
Szczególne podziękowania należą się przyjacielowi Stowarzyszenia Ignacowi Kurowskiemu, za wszelką pomoc, a w tym dniu za pieczenie kiełbasek.
Czas w miłej, serdecznej atmosferze płynął bardzo szybko i nadeszła chwila pożegnań. Dziękując za zaproszenie na miłe spotkanie organizatorom, kadrze ŚDS, podopiecznym i ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności w pracy, pokonywania trudności i ludzkiej pomocy składa
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech