Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 11-12 (234-235) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia
Święto Niepodległości w Starym Sączu
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Najważniejsza jest pogoda ducha. Koło Grodzkie PTTK na Ostrej (925 m)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Święto Szkoły w starosądeckim LO
Odkryj Węgry - projekt językowy w ramach Roku Kultury Węgierskiej dobiegł końca
Jesienny pobyt na Węgrzech. Już po raz siódmy.
Ślubowanie uczniów Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu
Zabawa andrzejkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy
KONCERT WDZIĘCZNOŚCI STOWARZYSZENIA >GNIAZDO<
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
XII kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
>Stary Sącz - kreatywnie< >SPUŚCIZNA ŚWIĘTEJ KINGI<
Jesienią wiersze opadają ze słów, dlatego jesienią spotykają się poeci...
>ZAWSZE CZUŁEM SIĘ STAROSĄDECZANINEM<
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Od Bonifacego VIII (1300 rok) do czasów nam współczesnych
ZMARŁ KSIĄDZ PRAŁAT MIECZYSŁAW SZABLA
Listopad to Ich czas. Wszystkich Świętych i wszystkich dusz Zmarłych
Tradycja Świąt Zadusznych
Ks.Roman Stafin - Wejdź w serce, a stamtąd do Boga - Augustyn (3)
Bóg się rodzi, moc truchleje…
Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski
Kalendarium
Okładka

.
„Porodziła Ona Syna,
którego niebiosa nie mogły ogarnąć (…)
tylko dusza wierna
jest Jego mieszkaniem i siedzibą,
a to jedynie przez miłość.”
                                  (Św. Matka Klara)
 
Stary Sącz, Boże Narodzenie 2016
 
W tym szczególnym czasie, gdy ciemność nocy została rozdarta
przez Słońce nieznające zachodu, życzymy z miłością i modlitwą:
niech Ten, który zamknął swą wszechmoc w bezbronnej kruszynie -
      zamieszka w Was pokorą,
Ten, który cierpiał całą bezdomność świata - zamieszka w Was kochaniem,
Ten, któremu zeszpecona grzechem ziemia kaleczyła stopy -
     zamieszka w Was pięknością,
Ten, który był prześladowany - zamieszka w Was bezpieczeństwem,
Ten, któremu duszę zorały diamentowe łzy - zamieszka w Was ukojeniem,
Ten, który całe wieki przygotowywał świat do Betlejemskiej Nocy -
      zamieszka w Was cierpliwością,
Ten, który przyjmując ludzkie ciało skazał się na pocałunek śmierci -
      zamieszka w Was życiem wiecznym, abyście szli i głosili…
s.M.Elżbieta Wielebińska z Siostrami
.


 
A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami…
J 1,14
Niech święta Bożego Narodzenia będą rzeczywistym doświadczeniem Jezusa - Emmanuela, czyli „Boga z nami”. Niech On będzie z Wami w Waszych rodzinach, pracy i szkole. Niech przenika Waszą codzienność, by odczuwać Jego tak bliską obecność, nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale także w codzienności ludzkiego życia.
„Bóg się rodzi”! Niech narodzi się na nowo w żłobach ludzkiego zwątpienia, wśród ludzi, którzy stracili już nadzieję, którzy zapomnieli, że na świecie jest więcej dobra niż zła! Niech narodzi się na nowo tam, gdzie już po ludzku brakuje słów. „Podnieś rączkę Boże Dziecię” i błogosław naszej nadziei, naszym planom, naszym rodzinom, naszej przyszłości!
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!
Duszpasterze starosądeckich parafii
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech