Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 11-12 (234-235) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Stary Sącz - kreatywnie< >SPUŚCIZNA ŚWIĘTEJ KINGI<
Święto Niepodległości w Starym Sączu
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Najważniejsza jest pogoda ducha. Koło Grodzkie PTTK na Ostrej (925 m)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Święto Szkoły w starosądeckim LO
Odkryj Węgry - projekt językowy w ramach Roku Kultury Węgierskiej dobiegł końca
Jesienny pobyt na Węgrzech. Już po raz siódmy.
Ślubowanie uczniów Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu
Zabawa andrzejkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy
KONCERT WDZIĘCZNOŚCI STOWARZYSZENIA >GNIAZDO<
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
XII kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
Jesienią wiersze opadają ze słów, dlatego jesienią spotykają się poeci...
>ZAWSZE CZUŁEM SIĘ STAROSĄDECZANINEM<
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Od Bonifacego VIII (1300 rok) do czasów nam współczesnych
ZMARŁ KSIĄDZ PRAŁAT MIECZYSŁAW SZABLA
Listopad to Ich czas. Wszystkich Świętych i wszystkich dusz Zmarłych
Tradycja Świąt Zadusznych
Ks.Roman Stafin - Wejdź w serce, a stamtąd do Boga - Augustyn (3)
Bóg się rodzi, moc truchleje…
Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski
Kalendarium
Życzenia
Okładka

.
Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i Rzymie,
A to za oknem było i miało polskie imię.
J. Tuwim „Cel”
„Stary Sącz - kreatywnie”
„SPUŚCIZNA ŚWIĘTEJ KINGI”
 
    Towarzystwo Miłośników Starego Sącza i Krynickie Towarzystwo Fotograficzne zaprosiło na 28 października 2016 r. do Galerii pod 5 na otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej.
W regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego czytamy:
„Święta Kinga, po otrzymaniu na własność południowych rubieży Polski, szczególną troską otoczyła Stary Sącz z przyległymi do niego ziemiami, co przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego tego regionu. Najważniejszym dziełem była fundacja dwóch klasztorów. W jednym z nich św. Kinga została pochowana po śmieci, przez co miasteczko zyskało sławę i znaczenie religijne na kolejne stulecia. Z jej osobą związane są również liczne zabytki architektury i sztuki, a także bogactwo polskiego folkloru. Sława Kingi spowodowała, że od początku zajmowali się nią nie tylko dziejopisarze, ale również teologowie, etnografowie i krajoznawcy.
Tematem tej edycji konkursu są obiekty architektoniczne nawiązujące do obecności Świętej w Starym Sączu oraz legend z nią związanych (kapliczki, klasztory, kościoły, domy, ulice itp.). Celem jest promocja Starego Sącza, zwrócenie uwagi mieszkańców oraz odwiedzających na związki historyczne z konkretnymi elementami krajobrazu miejskiego.
W części artystycznej oczekuje się od autorów własnej kreatywnej wizji fotografowanego obiektu. Dopuszcza się modyfikację komputerową.
W części dokumentalnej oczekuje się od autorów, fotografii dokumentalnej szczegółów obiektu oraz rzetelnego wskazania więzi pomiędzy historią, a uwiecznionym obiektem.”
.


W I edycji konkursu „Stary Sącz - kreatywnie ” pt.: ”Spuścizna św.Kingi” wzięło udział 11 autorów z całej Polski.
Autorzy nadesłali łącznie 43 prace w dwóch kategoriach: 20 prac artystycznych oraz 23 fotografie dokumentalne.
7 października 2016 roku jury w składzie:
Andrzej Długosz - prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza - przewodniczący
Juliusz Jarończyk - prezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego
Alicja Przybyszowska - wiceprezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego
Andrzej Rams - członek Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
przyznało następujące nagrody:
 
Kategoria „dokument”
 
I nagrodę otrzymała Maria Bogusława Wójcik za pracę „Sklepienie kaplicy”
II nagrodę otrzymała Aneta Wójcik za pracę „Źródełko”
III nagrodę otrzymał Wojciech Kostrzewa za pracę „Latarnia”
oraz wyróżnienie Wojciech Kostrzewa za pracę „Panorama”
dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego Wojciech Kostrzewa za pracę „Baranek”
 
Kategoria „artystyczna”
 
I nagrodę otrzymał Wojciech Kostrzewa za pracę „Brama”
II nagrodę otrzymał Michał Piotrowski za pracę „Klasztor sióstr klarysek”
III nagrodę otrzymała Renata Michalczyk za pracę „Modlitwa u klarysek”
oraz wyróżnienie Wojciech Kostrzewa za pracę „Patronka”
dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego Aneta Wójcik za pracę „Kapliczka św.Kingi”
 
Nagrody finansowe od 250 zł. za I miejsce do 100 zł. za wyróżnienie ufundowało Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.
    Wszystkim autorom bardzo ciekawych prac dziękujemy za udział w konkursie, a osobom nagrodzonym, wyróżnionym i uczestnikom wystawy pokonkursowej serdecznie gratulujemy!
Jolanta Czech
Fot.: Maria Bogusława Wójcik
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech