Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 26 stycznia 2021 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 11-12 (234-235) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkryj Węgry - projekt językowy w ramach Roku Kultury Węgierskiej dobiegł końca
Święto Niepodległości w Starym Sączu
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Najważniejsza jest pogoda ducha. Koło Grodzkie PTTK na Ostrej (925 m)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Święto Szkoły w starosądeckim LO
Jesienny pobyt na Węgrzech. Już po raz siódmy.
Ślubowanie uczniów Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu
Zabawa andrzejkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy
KONCERT WDZIĘCZNOŚCI STOWARZYSZENIA >GNIAZDO<
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
XII kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
>Stary Sącz - kreatywnie< >SPUŚCIZNA ŚWIĘTEJ KINGI<
Jesienią wiersze opadają ze słów, dlatego jesienią spotykają się poeci...
>ZAWSZE CZUŁEM SIĘ STAROSĄDECZANINEM<
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Od Bonifacego VIII (1300 rok) do czasów nam współczesnych
ZMARŁ KSIĄDZ PRAŁAT MIECZYSŁAW SZABLA
Listopad to Ich czas. Wszystkich Świętych i wszystkich dusz Zmarłych
Tradycja Świąt Zadusznych
Ks.Roman Stafin - Wejdź w serce, a stamtąd do Boga - Augustyn (3)
Bóg się rodzi, moc truchleje…
Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski
Kalendarium
Życzenia
Okładka

.
Odkryj Węgry
- projekt językowy w ramach Roku Kultury Węgierskiej
dobiegł końca
 
    We środę, 19 października 2016 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w związku z podsumowaniem projektu kulturoznawczego pod hasłem „Odkryj z nami Węgry”. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim na temat różnych aspektów kulturoznawczych związanych z Węgrami w oparciu o teksty źródłowe oraz broszurki turystyczne przekazane przez Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej w Polsce. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele języka angielskiego: Beata Damasiewicz (koordynator i pomysłodawca przedsięwzięcia), Agnieszka Adamek i Halszka Skórska, oraz Anna Wrońska-Górowska - nauczyciel języka rosyjskiego.
.

.
    Konkurs został zorganizowany w związku z Europejskim Dniem Języków 2016, Rokiem Kultury Węgierskiej w Polsce oraz siódmą edycją współpracy polsko-węgierskiej z Radnὁti Miklὁs Gimnázium z Dunakeszi na Węgrzech. Udział w zmaganiach konkursowych był doskonałą okazją do tego, by wspólnie świętować językową różnorodność. Idee konkursu poprzez fundowanie nagród dla laureatów wsparło wiele instytucji: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie (Instytut im.Balassiego), Konsulat Generalny Węgier, Ambasada Węgier oraz Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE.
    W gronie zwycięzców znaleźli się:
    I miejsce w kategorii język angielski z językiem niemieckim zdobyła Dorota Florek z kl.III Technikum Ekonomicznego, II miejsce: Patrick Matyszkiewicz z kl.II Technikum Informatycznego, III miejsce: Adrian Ogorzały z kl.II Technikum Informatycznego. Wyróżnienia przyznano Michałowi Pasiutowi z kl.III Technikum Informatycznego, Justynie Babik oraz Ewelinie Majerskiej z kl.III Technikum Ekonomicznego, a także Joannie Kołodziej z kl.I Technikum Leśnego.
    Wśród nagrodzonych w kategorii język angielski z językiem rosyjskim znaleźli się Justyna Citak (I miejsce) i Gabriela Gąsiorowska (II miejsce) z kl.III, a także Paweł Zbozień oraz Renata Udziela (III miejsce) z kl.IV. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Filip Dąbrowski, Monika Garwol, Agnieszka Stelmach oraz Aleksandra Mikołajczyk z kl.IV - tę kategorię zdominowali całkowicie uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej.
    W uroczystości wzięły również udział Angelina Słowik (z kl.III TŻG) oraz Katarzyna Warzecha (z kl.II TOT), które przygotowały plakaty promujące naukę języków obcych. Laureatom nagrody wręczyli dyrektor ZSP Grzegorz Skalski oraz wicedyrektor Angelika Duda, gratulując organizatorom i uczestnikom udziału w innowacyjnych metodach zdobywania umiejętności językowych.
Beata Damasiewicz
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech