Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 17 kwietnia 2021 Anicety, Klary, Rudolfina      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 3-4 (238-239) 2017 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia
Okładka
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Sądeczanie witają wiosnę w Preszowie
Plan wycieczek Koła Grodzkiego w 2017 r.
VII Festiwal Przygody i Podróży Bonawentura
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Rozmiłować się w myśleniu, aby bardziej być
XI DNI KSIĘDZA TISCHNERA
Ks.Roman Stafin - Słuchająca kontemplacja - Franciszek z Asyżu
„Zbawcze pytania Jezusa Chrystusa” których jesteśmy adresatami
Między tym i tamtym brzegiem jest Zmartwychwstały Chrystus
Symbolika Świąt Wielkanocnych
Kalendarium

.

.
„Tak, lecznicze ziele przeciw śmierci istnieje.
Chrystus jest drzewem życia na nowo dostępnym.
Jeśli Jego się trzymamy, jesteśmy zanurzeni w życiu.
Dlatego w tę noc zmartwychwstania
śpiewać będziemy całym sercem „Alleluja”,
śpiew radości, która nie potrzebuje słów”.
Benedykt XVI
 
    Zbliżające się Święta Paschalne mówią nam, że Jezus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem, a nasze życie jest czasem twarde i bolesne jak drzewo krzyża. Tajemnica Paschalna wymaga wiary. Zmartwychwstanie Jezusa przynosi nam radość i nadzieję. Poprzedza je jednak trudna droga odrzucenia, zdrady, męki i okrutnej śmierci. Tu na ziemi najtrudniej dostrzec sens cierpienia. Jezus uczył nas, że tylko miłość może nadać sens życiu i śmierci. Patrząc na Jego chwalebne rany, możemy zrozumieć tajemnicę i wartość cierpienia oraz moc Jego miłości. Jego rany są przecież znakiem miłosierdzia Boga, bo On jest tym, który „opatruje rany serc złamanych, który broni słabych i zapowiada wyzwolenie jeńcom, który pociesza wszystkich zasmuconych i daje olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu”.
    Mocą człowieka jest miłość. Miłość rodzi miłość. Zmartwychwstanie tylko to, co było, co jest z miłości. Wraz z Porankiem Wielkanocnym rozkwita ona na nowo i wszystkie nasze „groby” stają się miejscem naszego osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym.
    Pragniemy życzyć nam wszystkim, aby Pan nieustannie pomnażał naszą miłość, która jest mocniejsza od wszystkiego, która rodzi dobro, życie i radość. A także, by dobroć i miłość przekazywane innym, wracały do naszych serc pomnożone i ubogacone.
Księża Starosądeckich Parafii
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech