Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 5-6 (240-241) 2017 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie z Jerzym Kronholdem
W dziesiątą rocznicę przekazania solnej figury św.Kingi...
CZAS JUBILEUSZU
O zwyczajach świąt czerwcowych
BÓG JEDEN WIE ILE WYSIŁKU TRZEBA WŁOŻYĆ…
Ogłoszenia i Kronika parafialna
PTTK w Karpatach ukraińskich i Przysietnicy
Koło Grodzkie na zimowym Turbaczu
Gminny Konkurs Plastyczny o nagrodę Burmistrza Starego Sącza
>ŚWIĘTA RITA - RÓŻA MIŁOŚCI<
Konkurs - „ŻYCIE I KULT ŚWIĘTEJ KINGI PATRONKI ZIEMI SĄDECKIEJ”
Słowacka premiera przedstawienia >Mały Książę<
Jedyny zachowany w rękopisie wiersz ks.Józefa Tischnera
Na Filipinach
Ks.Roman Stafin - Tęsknota za Bogiem - Franciszek z Asyżu (2)
20-lecie redagowania Z GRODU KINGI
Kalendarium
Okładka

.
Spotkanie z Jerzym Kronholdem
 
    W czytelni starosądeckiej Biblioteki Publicznej, w piątek 21 kwietnia odbył się wieczór poetycki z udziałem Jerzego Kronholda. Było to kameralne spotkanie z urodzonym w Cieszynie poetą, który pracował również jako bibliotekarz, reżyser, dziennikarz i dyplomata. Związany z krakowskim ruchem „Nowej Fali”, formacji poetyckiej, która skupiała twórców debiutujących w drugiej połowie lat  60., m.in. Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego. Opublikował kilkanaście tomów wierszy: Samopalenie (1972),  Baranek lawiny (1980) , Oda do ognia (1982), Niż (1990), Wiek brązu (2000), Epitafium dla Lucy (2012), Skok w dal (2016), Stance (2017), Adres w ciemnościach (2017). Nominowany w roku 2013 do Nagrody Literackiej Gdynia za tom Epitafium dla Lucy, w roku 2016 do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, a w roku 2017 do prestiżowej Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.
.

.
   O twórczości, bogactwie treściowym wierszy i tajnikach pisarstwa Jerzego Kronholda opowiadali prowadzący spotkanie z poetą:  Joanna Zach, historyk literatury z Wydziału Polonistyki UJ oraz Witold Kaliński, prezes Towarzystwa Literackiego im. C. Norwida w Nowym Sączu.
   Obecni na spotkaniu miłośnicy poezji mieli okazję usłyszeć recytowane przez Jerzego Kronholda wiersze, pochodzące głównie z jego najnowszego tomiku pt. „Stance”.
   "W Stancach jest wszystko, co najlepsze w dotychczasowej poezji Kronholda, podniesione do jeszcze wyższego poziomu. Cudowna jest ich swoboda, rozrzut i zręczny chwyt rytmiczno-melodyczny, który je scala. Są tu delikatne dźwiękowe i znaczeniowe echa polskiej poetyckiej tradycji. A nade wszystko horacjański ton, coś od Kochanowskiego. A baroku tylko tyle, żeby uszczęśliwiać konceptem".
Piotr Matywiecki
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech