Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 7-9 (254-256) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poświęcenie odrestaurowanej kapliczki „POD BOŻĄ MĘKĄ”
Kalendarium
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
XII Międzynarodowy Plener Malarski - sympozjum kultur lokalnych
Konkurs fotograficzny
Jeszcze raz o konkursie „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Partnerstwo dla książki 2018
Oby takich działań było jak najwięcej
Rozmowa z Andrzejem Ramsem - artystą fotografikiem
SZTUKA DŹWIĘKÓW
40. STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Spotkania lednickie młodych - tradycją festiwalu wiary
KLUCZ DO MŁODYCH?
Z kroniki ważniejszych wydarzeń parafialnych - (od maja do sierpnia 2018 r.)
O tajemnicy powołania i istocie kapłaństwa
Wrzesień w obrzędach ludowych
Okładka

.
POŚWIĘCENIE ODRESTAUROWANEJ KAPLICZKI
„POD BOŻĄ MĘKĄ”
 
   Na 29 maja 2018 prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzej Długosz i proboszcz parafii św.Elżbiety Wegierskiej ks.prałat Marek Tabor, zaprosili starosądeczan na uroczystość poświęcenia odrestaurowanej kapliczki „Pod Bożą Męką” i nabożeństwo majowe.
Już przed godziną 18.00 w polach, na obrzeżach Starego Sącza, w pobliżu miejskiej obwodnicy i niedaleko od mostu noszącego imię Świętej Kingi, do których prowadzi droga od targowicy, zgromadziło się wielu mieszkańców miasta z różnych jego stron. Przybyli na piechotę, rowerami i samochodami. Wśród zebranych obecni byli przewodnicząca Rady Miasta Ewa Zielińska i burmistrz Jacek Lelek oraz miejscy radni Julia Dziedzic, i Sławomir Szczepaniak.
.

.
   Kapliczka zwana „Pod Bożą Męką” w kształcie okrągłego, zwężającego się ku górze słupa (w formie baszty), nakrytego daszkiem stożkowym z ozdobnym krzyżem metalowym, kryta jest dachówką. Na jej froncie, we wnęce, znajduje się malowany wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, od którego kapliczka wzięła swa nazwę. Pod wnęką, do czasu remontu był ślad, po umieszczonej tu niegdyś, a skradzionej niestety w ostatnich latach, mosiężnej tabliczce, na której umieszczony był napis: „Kaplica ta stoi na dawnym terenie Starego Sącza. Według kronik liczy około 600 lat i jest najstarszym zabytkiem naszego miasta. Chylącą się do upadku kapliczkę odnowiono z ofiar tutejszych obywateli dn. 12. V 1933 r. za burmistrza Roberta Ogorzałego, staraniem Stefani Siatkowskiej. Roboty wykonał Józef Duda”.
Pozostałe wnęki przez ostatnie lata były puste, a w trakcie tego remontu umieszczono w nich obrazy Przemienienia Pańskiego i Serca Pana Jezusa, przekazane przez prywatną osobę. Zamontowanie ich we wnękach oraz konserwację bardzo zniszczonego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego, przeprowadził również społecznie konserwator dzieł sztuki.
Obecną renowację kapliczki wykonał bezinteresownie (fundując materiały budowlane i prace), proszący o anonimowość właściciel Zakładu Usług Ogólnobudowlanych ze Starego Sącza. Podkreślił, że prace remontowe przy kapliczce wykonał nie dla reklamy, lecz dla chwały Bożej i Miasta.
Każdego, kto pamiętał wygląd kapliczki sprzed tego remontu (a jej fotografia była na tylnej okładce „Z Grodu Kingi” w marcu 2011 r.) niezmiernie ucieszył fakt doprowadzenia jej do obecnego stanu i chwała za to pomysłodawcy, i dobrodziejom tego dzieła.
    Pięknie wyglądająca kapliczka cieszy wszystkich, gdyż ma ona niepowtarzalny urok, a to miejsce niezwykły klimat.
Serdeczne dzięki za remont i zorganizowanie tej skromnej, ale jakże podniosłej uroczystości jej Organizatorom składa
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech