Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 7-9 (254-256) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerstwo dla książki 2018
Kalendarium
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
XII Międzynarodowy Plener Malarski - sympozjum kultur lokalnych
Konkurs fotograficzny
Jeszcze raz o konkursie „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Oby takich działań było jak najwięcej
Rozmowa z Andrzejem Ramsem - artystą fotografikiem
SZTUKA DŹWIĘKÓW
40. STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Poświęcenie odrestaurowanej kapliczki „POD BOŻĄ MĘKĄ”
Spotkania lednickie młodych - tradycją festiwalu wiary
KLUCZ DO MŁODYCH?
Z kroniki ważniejszych wydarzeń parafialnych - (od maja do sierpnia 2018 r.)
O tajemnicy powołania i istocie kapłaństwa
Wrzesień w obrzędach ludowych
Okładka

.

Partnerstwo dla książki 2018

   Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację dwóch projektów:

Aktywni i kreatywni - kwota dotacji: 15 000,00 zł.

W ramach realizacji tego projektu odbędą się 3 szkolenia pozwalające zdobyć nowe umiejętności i podnoszące kompetencje pracowników bibliotek publicznych z powiatu nowosądeckiego, a także wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Podróże literackie - kwota dotacji: 18 000,00 zł.

W ramach realizacji tego projektu zostaną zorganizowane we wrześniu i październiku 2018 roku 32 spotkania z autorami książek dla dzieci i dorosłych w bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego. Spotkania te promować będą czytelnictwo, rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze, pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako animatora kultury czytelniczej.

Zadania te będą realizowane przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.

 

Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech