Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 7-9 (254-256) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs fotograficzny
Kalendarium
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
XII Międzynarodowy Plener Malarski - sympozjum kultur lokalnych
Jeszcze raz o konkursie „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Partnerstwo dla książki 2018
Oby takich działań było jak najwięcej
Rozmowa z Andrzejem Ramsem - artystą fotografikiem
SZTUKA DŹWIĘKÓW
40. STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Poświęcenie odrestaurowanej kapliczki „POD BOŻĄ MĘKĄ”
Spotkania lednickie młodych - tradycją festiwalu wiary
KLUCZ DO MŁODYCH?
Z kroniki ważniejszych wydarzeń parafialnych - (od maja do sierpnia 2018 r.)
O tajemnicy powołania i istocie kapłaństwa
Wrzesień w obrzędach ludowych
Okładka

.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
Krynickie Towarzystwo Fotograficzne
zapraszają do udziału
w Konkursie Fotograficznym: „Stary Sącz - kreatywnie”
edycja III

„Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta
i gminy Stary Sącz

Nagrody dla każdej z kategorii:
I - nagroda pieniężna,   II - nagroda pieniężna,   III - nagroda pieniężna
wyróżnienia - pieniężne,  dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców

Termin nadsyłania prac: 28 września 2018 roku

szczegóły konkursu na stronach:
www.fotokrynica.pl/    www.facebook.com/ktf.krynica    www.muzeum.stary.sacz.pl
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech