Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 17 kwietnia 2021 Anicety, Klary, Rudolfina      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 10-12 (257-259) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Długosz - przekazanie księgozbioru
Kalendarium
Przedszkolaki w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II
Zwyczaje noworoczne
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
Szlachetna Paczka w Starym Sączu
Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”
Młodzież SP1 gośćmi wykładu dra Łukasza Połomskiego
Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi
Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym
Koncert wdzięczności Stowarzyszenia „Gniazdo”
XIV kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
Koncert w 50. rocznicę śmierci Ady Sari
Podróże literackie
Podopieczni Stowarzyszenia „Gniazdo” uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości
Jan Joachim Czech - CZUJ DUCH - wiersz
100-lecie niepodległości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu
Młodzi artyści dla Niepodległej
XXVIII MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA
Kazanie księdza prałata Marka Tabora w 100-lecie odzyskania niepodległości
KALENDARIUM PARAFIALNE
Rozmowa z Andrzejem Długoszem - prezesem TMSS
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Rozmowa z ks.proboszczem Markiem Taborem
SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH FRANCJI I HISZPANII
Życzenia
Okładka

.
ANDRZEJ DŁUGOSZ FRAGMENT SWEGO KSIĘGOZBIORU
PRZEKAZAŁ STAROSĄDECKIEJ BIBLIOTECE
 
   W czwartek 8 listopada 2018 r. w starosądeckiej bibliotece odbyło się w kameralnym gronie, niecodzienne, wzruszające spotkanie, podczas którego Andrzej Długosz oficjalnie przekazał Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 1300 tomów książek, będących fragmentem - liczącego ponad pięć tysięcy woluminów - Jego księgozbioru.
Bibliofil postanowił przekazać bibliotece na razie fragment swego wspaniałego zbioru.
Formalności prawne dopełnione zostały dzięki podpisaniu stosownej umowy potwierdzającej darowiznę.
Darczyńca Andrzej Długosz i dyrektor biblioteki Maria Sosin wraz z burmistrzem Jackiem Lelkiem i przewodniczącą Rady Miasta Ewą Zielińską - podpisali akt przekazania cennego daru.
Oczywiście wszyscy serdecznie podziękowali Ofiarodawcy za wspaniały dar podziwiając Jego determinację i konsekwencję w tworzeniu tak wspaniałego zbioru.
Wśród ofiarowanych książek jest wiele bibliofilskich serii wydawanych w ostatnich latach. Są tam głównie wydawnictwa popularno-naukowe: przewodniki, biografie, historyczne, filozoficzne, religijne i całe serie utworów.
.

.
   Andrzej Długosz wyraził radość z faktu, że jego księgozbiór, który dwukrotnie ewidencjonował, pozostanie w Starym Sączu i będzie służyć mieszkańcom miasta. Wspomniał, że ma nadzieję, iż także pozostała część zbioru, na którą składają się: całe serie dzieł i pism zebranych 280 autorów polskich, praktycznie wszystko, co ukazało się na rynku w najobszerniejszych wydaniach w XX w. Ponadto literatura obca: arcydzieła kultury antycznej, wielkich filozofów i literatury współczesnej. Są także książki z literatury polskiej i biografie autorów polskich oraz dotyczące historii Kościoła w Polsce - znajdzie się w tym najodpowiedniejszym dla nich miejscu.
   To były dla nas niesamowite chwile. Podziwowi dla pasji zbieracza, towarzyszyła wdzięczność za szczodry dar, który będzie służył wielu chętnym i zaduma nad skromnością ofiarodawcy oraz spiesznym przemijaniem czasu danego nam na tu i teraz. Z wyrazami uznania.
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech