Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 17 kwietnia 2021 Anicety, Klary, Rudolfina      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 10-12 (257-259) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzież SP1 gośćmi wykładu dra Łukasza Połomskiego
Kalendarium
Przedszkolaki w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II
Zwyczaje noworoczne
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
Szlachetna Paczka w Starym Sączu
Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”
Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi
Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym
Andrzej Długosz - przekazanie księgozbioru
Koncert wdzięczności Stowarzyszenia „Gniazdo”
XIV kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
Koncert w 50. rocznicę śmierci Ady Sari
Podróże literackie
Podopieczni Stowarzyszenia „Gniazdo” uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości
Jan Joachim Czech - CZUJ DUCH - wiersz
100-lecie niepodległości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu
Młodzi artyści dla Niepodległej
XXVIII MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA
Kazanie księdza prałata Marka Tabora w 100-lecie odzyskania niepodległości
KALENDARIUM PARAFIALNE
Rozmowa z Andrzejem Długoszem - prezesem TMSS
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Rozmowa z ks.proboszczem Markiem Taborem
SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH FRANCJI I HISZPANII
Życzenia
Okładka

.
Młodzież SP1 gośćmi wykładu dra Łukasza Połomskiego
 
    W dniu 27 listopada 2018 roku gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz mieszkańców Grodu św. Kingi był dr Łukasz Połomski - historyk, publicysta, pasjonat dziejów Polski XIX i XX wieku, popularyzator wielokulturowej historii Nowego Sącza oraz kultury żydowskiej, twórca, a także dyrektor programu historycznego SĄDECKI SZTETL, pomysłodawca jak również organizator rocznicowych obchodów likwidacji nowosądeckiego i starosądeckiego getta, współautor projektu „Młodzi ambasadorzy tolerancji”.
  Autorskie spotkanie z cyklu „Intelektualne horyzonty” - z laureatem konkursu uhonorowanym prestiżowym tytułem CZŁOWIEK ROKU 2015 - zaplanowano w ramach autorskiego projektu „Odyseja pasjonatów” realizowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
    Edukacyjne spotkanie z młodym naukowcem swoją obecnością zaszczycili państwo: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek - sprawujący honorowy patronat nad projektem dydaktycznym, Ewa Zielińska - radna Rady Powiatu Nowosądeckiego, Andrzej Długosz - dyrektor Muzeum Regionalnego im.Seweryna Udzieli - „Domu na Dołkach” oraz współorganizator prelekcji - dyrekcja Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu panie: Maria Sosin i Monika Jackowicz-Nowak.
.

.
   W naukowej konferencji dr.Łukasza Połomskiego zatytułowanej: „Sądeckie drogi do niepodległości” uczestniczyli delegaci klasy VII b i VIII a: Barbara Adamek, Kinga Adamek, Szymon Buchman, Maria Gabryś, Kacper Król, Kacper Rogalski, Michał Brzeziński, Szymon Jawor, Wojciech Kurzeja, Mateusz Łęczycki, Katarzyna Łubik, Norbert Olszowski, Zuzanna Orłowska, Patryk Stawiarski, Agnieszka Żak. Zaangażowanej patriotycznie młodzieży SP1 towarzyszyły panie: Elżbieta Bodziony - dyrektor starosądeckiej SP1 i Barbara Dyrek - wicedyrektor „1”, a także nauczyciele i wychowawcy: Urszula Dzięga, Eliza Huza, Anna Nalepa, Andrzej Nicpoński oraz Jadwiga Postawa - współorganizująca edukacyjną prelekcję. Radę Rodziców reprezentowała p.Beata Kurzeja.
   Jak podkreślił wykładowca wychowanków SP1: „Sądeczanie zawsze mieli niezwykłego ducha patriotycznego. W czasach zaborów podtrzymywali go niczym ogień, który miał zapłonąć w odpowiednim momencie. Takim czasem był rok 1914 i 1918”.
    Poznanie pasjonujących dziejów Nowego Sącza - największego miasta Beskidu Sądeckiego - stało się znakomitą okazją do zaznajomienia się z historią ludzi goszczących na Sądecczyźnie - ambasadorów niepodległości Polski.
    Patriotyczne inicjatywy starosądeckiej „1” promują udział Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym w ogólnopolskim programie „Szkoła Niepodległej” oraz w IX edycji ogólnopolskiego konkursu PROJEKT Z KLASĄ - w jubileuszowej kategorii „Świętujemy niepodległość” - któremu patronują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
(SP 1)
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech