Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 17 kwietnia 2021 Anicety, Klary, Rudolfina      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 10-12 (257-259) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”
Kalendarium
Przedszkolaki w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II
Zwyczaje noworoczne
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
Szlachetna Paczka w Starym Sączu
Młodzież SP1 gośćmi wykładu dra Łukasza Połomskiego
Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi
Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym
Andrzej Długosz - przekazanie księgozbioru
Koncert wdzięczności Stowarzyszenia „Gniazdo”
XIV kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
Koncert w 50. rocznicę śmierci Ady Sari
Podróże literackie
Podopieczni Stowarzyszenia „Gniazdo” uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości
Jan Joachim Czech - CZUJ DUCH - wiersz
100-lecie niepodległości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu
Młodzi artyści dla Niepodległej
XXVIII MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA
Kazanie księdza prałata Marka Tabora w 100-lecie odzyskania niepodległości
KALENDARIUM PARAFIALNE
Rozmowa z Andrzejem Długoszem - prezesem TMSS
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Rozmowa z ks.proboszczem Markiem Taborem
SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH FRANCJI I HISZPANII
Życzenia
Okładka

.
Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”
 
   Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakończyła realizację projektu - realizując cykl szkoleń - „Aktywni i kreatywni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Szkolenia odbywały się w dniach od 24 września do 28 listopada 2018 roku.
  Celem projektu była poprawa jakości i wzbogacanie usług oferowanych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu nowosądeckiego.
W ramach realizacji tego projektu odbyły się już 3 szkolenia oraz wyjazd studyjny:
„Jadłospis małych moli książkowych, czyli co robić, aby dzieci czytały litery, smakowały wyrazy, połykały zdania i pożerały książki …? - warsztaty miały na celu przygotowanie bibliotekarzy do niestandardowych metod pracy zachęcających dzieci i młodzież do czytania.
„Teatr cieni” - uczestnicy warsztatów nauczyli się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania kreatywnej i twórczej pracy z książką, jak również pozwolą wprowadzać do zajęć elementy teatru.
„Prawo w bibliotece” - celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zakresie zmieniających się przepisów prawnych obowiązujących w bibliotekach.
Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie .podczas którego bibliotekarze pogłębili wiedzę i wymienili doświadczenia z bibliotekarzami - według rankingu Rzeczypospolitej jednej z najlepszych Bibliotek w Polsce. W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią, zwiedzając chrzanowskie muzeum.
.

.
Na spotkaniu podsumowującym projekt wystąpili podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” z widowiskiem teatralno-muzycznym „Mały książę”. Publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco za wzruszający występ.
 
Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń.
 
O współpracy z biblioteką i korzyściach płynących ze współdziałania osób niepełnosprawnych ze zdrową młodzieżą w teatrze integracyjnym mówiła Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech