Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 6 marca 2021 Jordana, Marcina, Róży     "Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy - i nie może bez niej żyć. - Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr10-12 (269-271) 2019 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia świąteczno-noworoczne
Ogłoszenia i Kronika parafialna
„MARATON LITERACKI” - 40 spotkań autorskich - 1743 uczestników
Święci grudniowi - Barbara, Mikołaj i Łucja
KWARTALNY PRZEGLĄD PARAFIALNY (od października do grudnia 2019 r.)
ROZMOWA Z WANDĄ ŁOMNICKĄ-DULAK
WANDA ŁOMNICKA-DULAK - POETYCKA DUSZA CZARNEJ GÓRALKI
Barwy Jesieni na zabawie andrzejkowej Środowiskowego Domu Samopomocy
XV kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na staros. cmentarzach
Kazanie ks.Dominika Furgała
JÓZEF LEOPOLD KMIETOWICZ - 200. rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci
XXIX Międzynarodowa Jesień Literacka
„POTENCJAŁ SENIORÓW ROZWIJA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W GMINIE”
WYWIAD Z JOANNĄ USTARBOWSKĄ-DUDKĄ
Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem
KATECHEZA BENEDYKTA XVI O ŚWIĘTEJ ELŻBIECIE WĘGIERSKIEJ
Kazanie księdza Jacka Soprycha
RELIKWIE ŚW.ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
Kazanie ks.proboszcza Marka Tabora
Kalendarium - budowa nowego kościoła na Osiedlu Słonecznym
ROZMOWA Z KSIĘDZEM JANUSZEM RYBĄ
Uroczystość otwarcia nowego kościoła w Starym Sączu
Kalendarium
Okładka

.

„Zaledwiem przyszedł na ten świat” - powiada,
„w ogniu płonę”, lecz nikt nie przyjdzie,
by w nim grzać swe serce wyziębione!
To rzekłszy, Dziecię znikło gdzieś;
Wyrwany z osłupienia,
pojąłem nagle, że jest dzień Bożego Narodzenia.
Robert Southwell

 

Drodzy Parafianie!
 
            Jednorodzony Syn Boży, przychodząc na świat, uwolnił nas z ciemności grzechu i swoim światłem oświecił każdego człowieka, wyzwolił od wszelkiego zła i obdarzył pokojem. Narodzone w Betlejem Boże Dzieciątko napełnia nas mocą i miłością oraz darzy nieustannie życiem, bo PEŁNIA CZASU jest także tu i teraz, i ciągle teraz. To nie tylko moment historyczny, to rozciągająca się od Wcielenia wyjątkowa obecność Boga w historii człowieka. Pełnią czasu jest przyjście Pana Jezusa i Jego trwanie w Kościele. Pełnią czasu jest odkupieńcza obecność Chrystusa urzeczywistniająca się dla nas w Eucharystii, w sakramentach, modlitwie, miłości, przezwyciężaniu zła i stawaniu się w pełni człowiekiem. Dlatego chrześcijaństwo „jest religią trwania we wnętrzu Boga, uczestniczenia w Jego własnym życiu. I dzięki temu czas naszego życia i istnienia wszechświata znalazł swoją pełnię. Pełnią czasu jest bowiem tylko wieczność, więcej - Ten, który jest wieczny, czyli Bóg” (św.Jan Paweł II)
            Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem głębokich przeżyć i refleksji, niech pozwolą nam zbliżyć się do tajemnicy Jego obecności pośród nas. „Rodząc się bowiem każdego dnia na ołtarzu” (św. Franciszek) jest źródłem życia dla każdego z nas. I choć Jego postać jest cicha i niepozorna daje przedsmak tego życia, które nie jest ograniczone czasem, nie jest obarczone cierpieniem, ani rozpaczą czy beznadzieją - do którego jako chrześcijanie zmierzamy. Niech więc te ostatnie dni Adwentu oraz nadchodzące Święta będą okazją do jeszcze głębszej miłości do Boga, aby Nowonarodzony Jezus - Bóg Pokoju, Dobroci i Miłości - znajdował zawsze w naszych kochających Go sercach godne mieszkanie dla siebie.
            „Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, nie bójmy się tego. Nie obawiajmy się, że nasze serce się wzruszy, bo potrzebujemy tego! Pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga. Potrzebujemy Jego serdeczności. Dotyk Boga nie rani: on daje pokój i siłę. Potrzebujemy Jego serdeczności. Bóg jest wielki w miłości, Jemu cześć i chwała na wieki! Bóg jest pokojem: prośmy Go, aby nam pomógł budować go każdego dnia w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych miastach i krajach, na całym świecie. Pozwólmy, by nas poruszyła dobroć Boga”.
            W nadchodzącym Nowym Roku 2020 my, księża starosądeckich parafii, życzymy obfitości wszelkich potrzebnych łask i błogosławieństw płynących od Bożego Dzieciątka.
 
Księża starosądeckich parafii
.

 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech