Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 6 marca 2021 Jordana, Marcina, Róży     "Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy - i nie może bez niej żyć. - Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr10-12 (269-271) 2019 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIKWIE ŚW.ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
Ogłoszenia i Kronika parafialna
„MARATON LITERACKI” - 40 spotkań autorskich - 1743 uczestników
Święci grudniowi - Barbara, Mikołaj i Łucja
KWARTALNY PRZEGLĄD PARAFIALNY (od października do grudnia 2019 r.)
ROZMOWA Z WANDĄ ŁOMNICKĄ-DULAK
WANDA ŁOMNICKA-DULAK - POETYCKA DUSZA CZARNEJ GÓRALKI
Barwy Jesieni na zabawie andrzejkowej Środowiskowego Domu Samopomocy
XV kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na staros. cmentarzach
Kazanie ks.Dominika Furgała
JÓZEF LEOPOLD KMIETOWICZ - 200. rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci
XXIX Międzynarodowa Jesień Literacka
„POTENCJAŁ SENIORÓW ROZWIJA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W GMINIE”
WYWIAD Z JOANNĄ USTARBOWSKĄ-DUDKĄ
Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem
KATECHEZA BENEDYKTA XVI O ŚWIĘTEJ ELŻBIECIE WĘGIERSKIEJ
Kazanie księdza Jacka Soprycha
Kazanie ks.proboszcza Marka Tabora
Kalendarium - budowa nowego kościoła na Osiedlu Słonecznym
ROZMOWA Z KSIĘDZEM JANUSZEM RYBĄ
Uroczystość otwarcia nowego kościoła w Starym Sączu
Kalendarium
Życzenia świąteczno-noworoczne
Okładka

.
RELIKWIE ŚW.ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
 
    W niedzielę 17 listopada przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św.Elżbiety Węgierskiej - patronki starosądeckiej parafii. Na Sumie odpustowej o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste, procesyjne wprowadzenie relikwii Patronki Parafii do poświęconego Jej kościoła. Kazanie wygłosił ks.Jacek Soprych.
    Św.Elżbieta Węgierska - księżna, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Nazywana jest także „patronką miłosierdzia chrześcijańskiego”.
 
    Św.Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Pozsony lub w Sárospatak na Węgrzech. Była córką króla węgierskiego Andrzeja II i Gertrudy von Andechs (siostry św.Jadwigi Śląskiej). Św.Elżbieta jest więc siostrzenicą głównej patronki Śląska. Żyła w XIII wieku, szczytowym okresie średniowiecza, w stuleciu, które wydało najwięcej świętych w historii Kościoła.
    W 1211 roku przybyła na dwór landgrafa (hrabiego) Hermana w Wartburgu w Turyngii (Niemcy), stąd nazywa się ją także Elżbietą z Turyngii.
W 1221 r. św. Elżbieta została zaręczona z Ludwikiem, synem księcia Hermana, na zamku w Wartburgu koło Eisenach, gdzie po zaręczynach zamieszkała.
W 14-tym roku życia wyszła za mąż za Ludwika IV. Była matką trojga dzieci: Hermana, Zofii, Gertrudy. Szczęście rodzinne okazało się jednak dla Elżbiety bardzo krótkie. Po 6 latach, w roku 1227 jej mąż zmarł najprawdopodobniej w we Włoszech, kiedy udawał się na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Elżbieta miała zaledwie 20 lat, kiedy została wdową. Z własnej woli odsunęła się od życia dworskiego, opuściła zamek w Wartburgu i osiedliła się z dziećmi w pobliskim Eisenach, gdzie do dzisiaj znajduje się kościół. Potem przeniosła się do Marburga, gdzie od 1228 roku, jako tercjarka franciszkańska (członkini III Zakonu św.Franciszka - dla osób świeckich) opiekowała się chorymi i ubogimi.
Ufundowała dwa szpitale: w mieście Gotha i w Wartburgu, w którym pracowała do końca życia, wykonując w nim wszystkie prace.
Zmarła z przepracowania i wyczerpania w wieku zaledwie 24 lat, 17 listopada 1231 roku. Pochowana została w Marburgu. Kanonizowana wkrótce po śmierci w 1235 roku przez papieża Grzegorza IX.
Kult św.Elżbiety najszybciej rozwinął się w zakonach franciszkańskich, gdyż była jedną z pierwszych tercjarek w Europie. Jej kult propagowały również zakony rycerskie oraz cystersi i dominikanie. Dzięki ogromnej popularności Jej kult rozszerzył się na całą Europę. Najwięcej kościołów, kaplic i obrazów poświęcono jej w Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce.
   Święta Elżbieta została obrana za patronkę Turyngii i Hesji. Powszechnie nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego. Pod jej imieniem powstało kilka żeńskich zgromadzeń zakonnych, m.in. Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety, nazywane siostrami miłosierdzia albo popularnie elżbietankami.
Aktualnie siostry elżbietanki prowadzą działalność pielęgniarską w szpitalach, w domach, w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, charytatywną, katechetyczną w szkołach, w przedszkolach, rekolekcyjną wśród dzieci i młodzieży, wychowawczą w domach dziecka, parafialną i misyjną, pracując w wielu krajach świata.
W ikonografii św.Elżbieta najczęściej przedstawiana jest w stroju księżniczki, z królewską koroną na głowie i z wystającymi spod płaszcza różami lub w skromnym ubiorze tercjarki franciszkańskiej, myjącej chorych lub trędowatych albo też rozdającej biednym odzież czy pieniądze.
.
.
    Podczas uroczystości odpustowej ks.prałat Marek Tabor - proboszcz parafii powiedział m.in.:
   „Z całego serca chciałbym podziękować Bożej Opatrzności za tyle dni opieki naszej patronki św.Elżbiety nad naszą społecznością. Dzisiaj chciałbym dodatkowo podziękować za to, że możemy się cieszyć Jej obecnością w postaci świętych relikwii, potwierdzonych certyfikatem kardynała Wiednia ks.Krzysztofa Schönborna. Módlmy się, aby św.Elżbieta każdemu z nas podawała chleb wiary, bo tego chleba wszystkim nam bardzo potrzeba”.
O oprawę uroczystości zadbała Miejska Orkiestra Stary Sącz oraz Chór Parafialny.
opr. Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech