Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 6 marca 2021 Jordana, Marcina, Róży     "Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy - i nie może bez niej żyć. - Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr10-12 (269-271) 2019 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazanie ks.Dominika Furgała
Ogłoszenia i Kronika parafialna
„MARATON LITERACKI” - 40 spotkań autorskich - 1743 uczestników
Święci grudniowi - Barbara, Mikołaj i Łucja
KWARTALNY PRZEGLĄD PARAFIALNY (od października do grudnia 2019 r.)
ROZMOWA Z WANDĄ ŁOMNICKĄ-DULAK
WANDA ŁOMNICKA-DULAK - POETYCKA DUSZA CZARNEJ GÓRALKI
Barwy Jesieni na zabawie andrzejkowej Środowiskowego Domu Samopomocy
XV kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na staros. cmentarzach
JÓZEF LEOPOLD KMIETOWICZ - 200. rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci
XXIX Międzynarodowa Jesień Literacka
„POTENCJAŁ SENIORÓW ROZWIJA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W GMINIE”
WYWIAD Z JOANNĄ USTARBOWSKĄ-DUDKĄ
Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem
KATECHEZA BENEDYKTA XVI O ŚWIĘTEJ ELŻBIECIE WĘGIERSKIEJ
Kazanie księdza Jacka Soprycha
RELIKWIE ŚW.ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
Kazanie ks.proboszcza Marka Tabora
Kalendarium - budowa nowego kościoła na Osiedlu Słonecznym
ROZMOWA Z KSIĘDZEM JANUSZEM RYBĄ
Uroczystość otwarcia nowego kościoła w Starym Sączu
Kalendarium
Życzenia świąteczno-noworoczne
Okładka

.
Ten, który porusza
Kazanie ks.Dominika Furgała wygłoszone podczas Mszy św.
odprawionej w intencji ks.Józefa Leopolda Kmietowicza
 
    Pamięć. Ludzka pamięć jest ulotna. Przemija wraz z człowiekiem. Utrwaleni w niej są tylko ci, którzy poruszają. Swym życiem wyryli się w sercach. Siłą miłości bądź nienawiści. Umiłowani! Dziś wspominamy z kart historii Starego Sącza kogoś takiego. Księdza Józefa Leopolda Kmietowicza. On mimo upływu czasu nadal - jak i wtedy tak i dziś - poruszał i porusza.
    „Poruseństwo”. Tym mianem - w gwarze góralskiej - określa się powstanie chochołowskie 1846 r. Tamtejsza ludność wówczas zdobyła się na niepodległościowy zryw. Poruszyła się. Więcej! Poruszyła dotychczasowy stan rzeczy. Porzuciła pola, lasy i hale, by walczyć za Ojczyznę.
    Za tym zewnętrznym poruszeniem musiało być coś więcej; musiało być coś wcześniej. Byli! Lokalni patrioci. A wśród nich wikariusz w Chochołowie: ksiądz Józef Leopold Kmietowicz. Ich miłość i świadomość Polski. Ich obecność i działalność - tym motywowane - poruszały. Budziły ówczesne serca i umysły dla Rzeczpospolitej. Więcej! Budziły i obudziły. Dokonało się owo  „Poruseństwo”.
    Umiłowani! Dobro Ojczyzny. Jakiekolwiek dobro można i trzeba wykuwać. Najpierw w sobie. Głęboko. Niemal do „szpiku”. Wtedy człowiek cały nim żyje. Wtedy staje się jego orędownikiem i świadkiem. Wtedy zaś porusza innych.
    Akcja dobra - jak wskazuje Chrystus - musi liczyć się z reakcją. Choćby najszlachetniejsza może spotkać się z biernością, oporem, a nawet agresją. Znów najpierw w samym człowieku, a potem ze strony innych. Zło - na podobieństwo ewangelicznego demona - nie poddaje się tak łatwo.
   Chochołów. Centrum ówczesnego „poruseństwa”. Na pamiątkę tamtych wydarzeń wzniesiono tam okolicznościowy monument. Figurę św.Jana Nepomucena. Symbolicznie ją usytuowano. Ustawiono ją bowiem plecami do pobliskiej wisi Czarny Dunajec. Tamtejsi mieszkańcy wsparli wojska austriackie w tłumieniu powstania.
   Umiłowani! Dobro można zwyciężyć. Przegrywa się bitwy i ponosi porażki. Dobra jednak zasianego w człowieku  nie można wbrew niemu pokonać. Choć zewnętrznie stłumione tli i tai się w jego wnętrzu. Dziś my - tu zgromadzeni w tę rocznicę - jesteśmy tego potwierdzeniem. Znakiem, że miłość i świadomość Polski nie umarła wraz z księdzem Józefem Leopoldem Kmietowiczem.
   Sztafeta pokoleń. Sztafeta mieszkańców tych ziem trwa. Otrzymaliśmy od przodków - od takich przodków - naszą tożsamość. Wpoili nam miłość Boga i Ojczyzny; bycie katolikiem i Polakiem. Dziś my, wobec nowych wyzwań, musimy budzić i obudzić umysły i serca. To poruszenie, to duchowe poruszenie wobec tego co Boże i polskie, nie może na nas się skończyć. To zdaje się swoisty testament naszego rodaka.
.
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech